Helsesekretærens rolle, reprise

Helsesekretærens rolle i samarbeid med hjemmetjenesten

Publisert 16. august 2020 - oppdatert 16. august 2020

Vi avslutter sommerreprisene med en artikkel som setter fokus på hvordan helsesekretærene kan bidra til å hjelpe medarbeidere i hjemmetjenesten med råd om laboratoriearbeid. Artikkelen er skrevet av laboratoriekonsulent i Noklus, og er hentet fra spalten "Fra laben" i det tidligere fagbladet "Helsesekretæren.

Mange hjemmetjenester leverer blod- og urinprøver på legekontoret, og da spiller helsesekretærene på legekontoret en viktig rolle! Helsesekretærene har mye kunnskap om preanalytiske feilkilder, og de bør etterspørre informasjon om prøvene for å sikre et korrekt analyseresultat. I tillegg kan helsesekretærene informere hjemmetjenestene om viktige preanalytiske forhold, for eksempel ved urinprøvetaking. Et godt samarbeid mellom fastlege og hjemmetjeneste er viktig for brukerne av hjemmetjenesten. 

Artikkelen gir konkrete eksempler på hvilken informasjon dere helsesekretærer kan etterspørre. 
Helsesekretæren nr. 1-2019: "Helsesekretærens rolle i samarbeid med hjemmetjenesten"

Noklus jobber for at laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten kvalitetssikres, og at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. Les mer om hjemmetjenesteprosjektet.

Sist oppdatert: 16.08.2020 09:50:11