E-læringskurs for studenter

Studenter med fri tilgang til våre e-læringskurs ut året

Publisert 21. august 2020 - oppdatert 21. august 2020

Vi minner om tilbudet vårt der sykepleier-, vernepleier-, bioingeniør- og medisinerstudenter har fri tilgang til våre e-læringskurs og laboratorieprosedyrer ut året. 

Tilbud om gratis tilgang til kursene og prosedyrene våre ble gitt til studiestedene i starten av pandemien, da det var et stort behov for flere hender ute i primær- og spesialisthelsetjenesten. Fremdeles kan både sykepleier-, vernepleier-, bioingeniør- og medisinerstudenter bli bedt om å være i beredskap ved mangel på personell ved sykdom og karantene, og Noklus ønsker å gi sitt bidrag til at studentene kan stille best mulig forberedt til den laboratoriefaglige delen av tjeneste i helsetjenesten.

E-læringskurs i laboratoriearbeid  

Våre e-læringskurs dekker temaene venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. Vi har også et eget kurs med CRP som tema. I tillegg har vi kurs som omhandler urin; urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser. Det tar mellom 15-45 minutter å gjennomføre ett kurs.

I juli lanserte vi et kurs som omhandler laboratorieprøver ved diagnostikk av covid-19. Målgruppen er leger, men annet helsepersonell vil også ha nytte av deler av kurset. I løpet av høsten vil det komme et tilsvarende kurs tilpasset annet helsepersonell.

Noklus anbefaler e-læringskursene til alle som gjør laboratoriearbeid. Fullførte e-læringskurs dokumenteres med kursbevis.

Laboratorieprosedyrer

Laboratorieprosedyrene omfatter generelle prosedyrer for blodprøvetaking og laboratoriearbeid. I tillegg finnes det analyseprosedyrer for de ulike analyseinstrumentene som er i bruk i primærhelsetjenesten. 

Studentene benytter seg av tilbudet

Det er til nå tildelt over 4000 kursbevis til studentene som har gjennomført våre e-læringskurs. Ettersom tilbudet fortsetter ut året, regner vi med at flere vil benytte seg av kursene de neste månedene. 

Studiestedene har fått tilsendt brukernavn og passord, og studentene kan henvende seg til sitt studiested for å få tilgang.  

Sist oppdatert: 21.08.2020 15:37:06