Utprøving av hurtigtester er i gang

Utprøving av hurtigtester er i gang

Linda Ophaug, 3. april 2020 - oppdatert, 16. april 2020

Vi fikk inn 11 forskjellige tester innen fristen 1. april, og disse er nå distribuert til teststedene. På Bergen legevakt startet vi allerede fredag 3. april, mens i Kristiansand og Oslo var vi i gang fra 6. og 7. april.

Prosjektet er et samarbeid mellom Noklus, Folkehelseinstituttet og Kristiansand kommune for å evaluere hurtigtester for covid-19. 

Vi vil undersøke blod fra omtrent 100 deltagere som også er blitt undersøkt med PCR. Vi vil deretter sammenligne resultatene fra hurtigtestene med hverandre og med resultatene fra PCR, for å se om hurtigtestene virker som vi forventer. Resultatene vil bli publisert i en kortfattet rapport så snart de er klare.

Sist oppdatert: 16.04.2020 08.49.22