E-læringskurs til medisiner- og bioingeniørstudenter

Medisiner- og bioingeniørstudenter tilbys fri tilgang til e-læringskurs ut året

Publisert 2. april 2020 - oppdatert 2. april 2020

Noklus vil nå også gi medisiner- og bioingeniørstudenter fri tilgang ut året til e-læringskurs i laboratoriearbeid. Leder i Noklus, Sverre Sandberg, mener e-læringskursene er et viktig bidrag til at studentene kan stille godt rustet til den laboratoriefaglige delen av innsats i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Stort behov for ekstra hender

Koronaviruset (Covid-19) legger et sterkt press på helsevesenet, og det er et stort behov for ekstra hender. Medisiner- og bioingeniørstudenter kan bli bedt om å være i beredskap ved mangel på personell ved sykdom og karantene, og Noklus ønsker å gi sitt bidrag til at studentene kan stille best mulig rustet til innsats i helsetjenesten.

Ifølge leder i Noklus, Sverre Sandberg, er det generelt et stort behov for opplæring i laboratoriearbeid, og i en tid der alle ordinære kurs er avlyst, er e-læringskurs spesielt godt egnet. «Å gi medisinerstudentene og bioingeniørstudentene fri tilgang til våre e-læringskurs i laboratorievirksomhet ut året, er vårt lille bidrag i den situasjonen vi er i. Dersom studentene gjennomfører e-læringskurs, vil en viktig laboratoriefaglig del av det studentene vil møte i arbeidslivet, være godt ivaretatt», sier Sandberg.

Studiesteder som ønsker å benytte seg av tilbudet, må ta kontakt med Noklus på noklus@noklus.no. Studiestedet blir da tildelt brukernavn og passord som gir tilgang til e-læringskurs og laboratorieprosedyrer.

Tilbudet godt mottatt av sykepleierstudenter

For en knapp uke siden gikk Noklus ut med tilbud om fri tilgang til e-læringskurs ut året til alle sykepleierstudenter, og det har blitt veldig godt mottatt. Ca. 250 sykepleierstudenter har nå startet med å gjennomføre e-læringskurs siden vi åpnet opp for tilgang i starten av uken.

E-læringskursene dekker temaene venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. I tillegg har vi kurs som omhandler urin; urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser. Det tar mellom 15-45 minutter å gjennomføre ett kurs.

Sist oppdatert: 02.04.2020 17:41:57