Verdalsøra legesenter - deltaker nummer 1

Verdalsøra legesenter - deltaker nummer 1

Publisert 14. september 2022 - oppdatert 15. september 2022

Laboratoriekonsulent Randi Rekkebo i samtale med helsesekretær Veronica Berg.

I forbindelse med vårt 30-årsjubileum tok laboratoriekonsulent Randi Rekkebo en prat med Noklus-deltakeren som fikk tildelt deltakernummer 1 i 1992. Helsesekretærene ved legesenteret var ikke med på "Noklus-reisen" fra starten av, men de deler gjerne sine erfaringer som deltaker i Noklus. 

En av de første oppgavene til de nyansatte laboratoriekonsulentene i Noklus i 1992, var å verve legekontorene til den nyopprettede kvalitetssikringsordningen. Etterhvert som legekontorene ble innmeldt, fikk de et deltakernummer. Det ble Verdal legekontor, som det den gang het, som fikk tildelt det første deltakernummeret. 

Nummer 1 - både i Noklus og i jobben med kvalitetssikring

Legekontoret har vært gjennom en del endringer og sammenslåinger siden oppstarten. Først ble legekontoret slått sammen med Vuku Helsesenter, og i 2018 ble det delt i Verdalsklinikken og Verdalsøra legesenter.

Medarbeiderne som ble med til Verdalsøra legesenter, var veldig klare på at de ønsket å videreføre sitt deltakernummer i Noklus. De ville fremdeles være nummer 1, men ikke bare som deltakernummer!

"Vi ønsker å være nummer 1 i jobben med kvalitetssikring, slik at pasientene våre skal føle seg trygge og ivaretatt når de er hos oss", forteller helsesekretærene Stine Anett Grønbech, Kjersti Liaklev og Veronica Berg.

Helsesekretærene ved Verdalsøra legesenter sammen med laboratoriekonsulenten i Noklus Levanger. F.v. Stine Grønbech, Kjersti Liaklev, laboratoriekonsulent Randi Rekkebo og Veronica Berg.

Helsesekretærene ved Verdalsøra legesenter sammen med laboratoriekonsulenten i Noklus Levanger. F.v. Stine Grønbech, Kjersti Liaklev, laboratoriekonsulent Randi Rekkebo og Veronica Berg.

Noklus er en god støtte

De tre helsesekretærene er samstemte om at deltakelse i Noklus er utelukkende positivt. De har alltid noen ringe til, enten det er et dårlig resultat på en kontroll eller om det er andre utfordringer i laboratoriearbeidet.   

Hvis det er noe vi lurer på, så tar vi en telefon, og da er det bestandig en blid stemme i den andre enden som er veldig behjelpelig. Laboratoriekonsulentene i Noklus gir oss en god trygghet i jobben med å kvalitetssikre laboratoriet vårt.

En av suksessfaktorene de trekker fram, er at laboratoriekonsulentene alltid er i kontakt med dem minst én gang i året, gjerne i form av et besøk på legesenteret. I tillegg er det en ekstra trygghet at konsulentene ringer når det er mistanke om noe feil på bakgrunn av resultatene på de eksterne kvalitetskontrollene.

Fornøyde med Noklus sine kurs

Å arrangere kurs har vært en viktig arena for både kunnskapsformidling og erfaringsutveksling for Noklus siden oppstarten. Helsesekretærene ved Verdalsøra legesenter har vært på flere kurs i regi av Noklus opp gjennom årene, noe de setter stor pris på. 

Kursene arrangert av Noklus er alltid gode, og det er veldig fint når vi får treffe medarbeidere fra andre steder. Vi synes det er ekstra trivelig de gangene vi får dra på kurs alle sammen, og da er det best at kursene er lagt i forbindelse med helg.

Ser frem til fortsatt godt samarbeid fremover

Verdalsøra legesenter gratulerer Noklus med 30-årsjubileet, og gleder seg til fortsatt godt samarbeid de neste 30 årene! 

Noklus takker for gratulasjoner, og tar fatt på nye 30 år med blant annet arrangering av kurs for å bidra til å heve laboratoriekvaliteten ytterligere. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet om god laboratoriekvalitet med både deltaker 1 og de 3600 andre deltakerne våre. 

Sist oppdatert: 15.09.2022 10:25:44