Noklus jubileumskonferanse

Årets landskonferanse er en jubileumskonferanse!

Publisert 13. september 2022 - oppdatert 15. september 2022

Noklus ble etablert 1. september 1992, og hundre ansatte samles i disse dager for å markere 30-årsjubilanten. Årets landskonferanse byr naturlig nok på et tilbakeblikk på laboratoriefaget og dets utvikling de siste 30 årene, men det blir også rom for dagsaktuelle tema og ikke minst refleksjoner over fremtidige satsinger.

Landskonferanse - før og nå

I 1993 var laboratoriekonsulenter, legespesialister og det som i dag er hovedkontoret samlet for aller første gang.

På den første landskonferansen ble det blant annet diskutert hvilke mål og ønsker man hadde for utviklingen videre. I tillegg var de første eksterne kvalitetskontrollene et tema, og laboratoriekonsulenter som hadde drevet med kvalitetssikring og opplæring ved legekontorene før den nåværende ordningen ble etablert, delte sine erfaringer. Det ble arrangert flere gruppearbeid, der man blant annet diskuterte hvordan resultatene fra eksterne kvalitetskontroller burde følges opp, hvordan intern kvalitetskontroll ved legekontorene burde foregå, og hvordan man kunne legge opp kurs og opplæring. 

I tillegg var dette første møtet en arena for å bli kjent med kolleger fra hele landet, så den sosiale biten var også en viktig del av konferansen. 

Helt siden den første landskonferansen i 1993 har vi beholdt tradisjonen med årlige møter, der hele organisasjonen er samlet. Og når vi ser på programmet for årets konferanse, og sammenligner med den første konferansen, finner vi mange likheter.

Utviklingen på 30 år har vært enorm, men likevel er kjernen den samme. Vi treffes for å dele erfaringer fra kurs og for å diskutere trender i analysekvaliteten. Vi sitter sammen i gruppearbeid for å diskutere strategier og mål for framtiden.

Og fremdeles er den sosiale biten viktig, selv om digitale løsninger gjør at vi "ser" hverandre oftere enn før. Å møtes ansikt til ansikt, og ikke bare via skjerm, må aldri undervurderes. 

Landskonferansen er en viktig møteplass for våre kolleger

Helt fra starten av Noklus sin eksistens var det ønskelig å etablere en desentralisert organisasjon. Formålet med dette var å sikre en nærhet til deltakerne våre, enten de holdt til lengst nord eller lengst sør i landet.

«Denne måten å organisere en ekstern kvalitetssikringsordning er unik på verdensbasis. Ingen andre organisasjoner som driver med eksterne kvalitetskontrollprogram har egne ansatte rundt om i landet som følger opp deltakerne sin analysekvalitet på en slik måte som Noklus gjør», forteller konstituert leder Mette Christophersen Tollånes.

«I en organisasjon der man har kolleger i hele landet, er det ekstra viktig å ha en felles møteplass. Den årlige landskonferansen er derfor en viktig arena der ledelse, laboratoriekonsulenter, legespesialister og alle ansatte ved hovedkontoret møtes for både å dele erfaringer fra egne arbeidshverdager, og for å bli bedre kjent med kolleger som man ikke treffer i hverdagen», sier Tollånes.

Smakebiter fra årets program

Jubileumskonferansen åpnes naturlig nok med historiske tilbakeblikk, der Sverre Sandberg loser oss gjennom Noklus sin historie. Men som en organisasjon i stadig utvikling, så retter vi også blikket fremover og planlegger for framtiden. Det vil blant annet bli et gruppearbeid om vår digitale satsing, noe som koronapandemien viste at er et viktig felt å være oppdatert på.

Konstituert leder i Noklus, Mette Christophersen Tollånes

Konstituert leder i Noklus, Mette Christophersen Tollånes

De siste årene har Noklus hatt ekstra fokus på temaet "Blod i avføring", og også på denne konferansen vil gruppen som har arbeidet med temaet dele av sin kunnskap. 

Diabetesregisteret vil informere om hva som er nytt fra deres side, og vi vil også få vite mer om kvaliteten på behandling av type 1 diabetes. 

Til denne konferansen har hver region og hovedkontoret fått i oppgave å stille med et underholdningsbidrag. Derfor vil det gjennom hele konferansen bli små avbrudd med presentasjon av disse bidragene. Vi er spente på hva som kommer her, og er helt sikker på at det vil gi god stemning og bidra til godt arbeidsmiljø. 

Vi ser frem til en jubileumskonferanse med historisk sus, og faglig og sosialt påfyll. 

 

Sist oppdatert: 15.09.2022 10:22:46