Kasuistikk om laboratorieprøver og eldre med diabetes

Kasuistikk om laboratorieprøver og eldre med diabetes

Publisert 5. desember 2023 - oppdatert 8. desember 2023

Noklus har utarbeidet flere kasuistikker som er tilgjengelig på noklus.no. Den siste i rekken av kasuistikker vi har publisert, omhandler hvordan man bruker laboratorieprøver ved oppfølging av eldre skrøpelige personer med diabetes, som mottar hjemmetjeneste eller bor i sykehjem.

I denne kasuistikken, som ble sendt ut 31. oktober til de fleste sykehjem og hjemmetjenesteenheter i Norge, tok vi utgangspunkt i to pasienthistorier og stilte spørsmålet "Hva ville du gjort hvis dette var din pasient?"

Bruk av laboratorieprøver må individuelt tilpasses

Korrekt bruk av blodsukkermåling og HbA1c («langtidsblodsukker») kan bidra til god oppfølging ved diabetes. Omtrent 15-20 % av eldre skrøpelige pasienter i hjemmetjenesten og sykehjem har diabetes, og tverrfaglig oppfølging av denne pasientgruppen kan være utfordrende.

Til pasientens beste

Tema for kasuistikken er individuell tilpasning av bruken av laboratorieprøver, til det beste for pasienten. Pasienter som bruker insulin, bør måle blodsukker. Men hvor hyppig og til hvilket tidspunkt målingen skal tas, bør tilpasses individuelt. Noen av pasientene med diabetes som behandles med tabletter, trenger ikke rutinemessig blodsukkermåling, men kan følges opp med jevnlig måling av HbA1c.

Målgruppe

Målgruppe for kasuistikken er leger i allmennpraksis og sykehjem, og annet helsepersonell i hjemmetjeneste og sykehjem. Pasienthistoriene blir tilpasset deltakerens yrkesbakgrunn og arbeidssted. Over 3000 helsepersonell (sykepleier, helsefagarbeidere og leger) i hjemmetjeneste, sykehjem og allmennpraksis, deltok i utsendelsen.

Ledd i arbeidet med kvalitetssikring av laboratorieprøver

Utsendelse av pasienthistorier er et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver utenfor sykehus, ikke bare analysekvaliteten.

Her kommer du direkte til "Kasuistikk om bruk av laboratorieprøver ved diabetes". Etter at du har gått gjennom pasienthistoriene gis det faglig kommentar til hva som drøftes i disse.

Her finner du kasuistikker vi har utarbeidet tidligere - "Kasuistikker for leger" og "Kasuistikker for annet helsepersonell".

Sist oppdatert: 08.12.2023 14:02:29