04. oktober 2022

På innsiden: Historien om å bedre laboratoriekvaliteten i hjemmetjenesteenheter

Alle virksomheter som utfører medisinske laboratorieundersøkelser er velkommen til å delta i Noklus. Ikke alle deler av helsevesenet er kjent med hva vi tilbyr, og at dette er et tilbud de faktisk kan ha nytte av.
I serien vår "På innsiden" retter vi denne gang søkelyset på hjemmetjenesteenheter som deltakere i Noklus. Du får historien om hvordan disse ble deltakere i Noklus, og et innblikk i hva deltakelse i Noklus betyr for Hjemmetjenester Vest i Sarpsborg.