Sommerpraten, luftveislegevakten

"Sommerpraten": Bli med på innsiden av teststasjonen på Jæren

Hilde-Kristin Rondestveit, 15. juli 2021 - oppdatert, 15. juli 2021

Vi har snakket med Ellen Marie Kalberg, avdelingsleder ved Klepp og Time legevakt, om hvordan de har opplevd arbeidshverdagen under pandemien. Kalberg kan fortelle om travle dager og kjappe omstillinger, men også om optimisme, godt arbeidsmiljø og støttende kolleger.  

 

Kommunesamarbeid om luftveislegevakt 

Luftveislegevakten er et samarbeid mellom de fem kommunene Klepp, Time, Hå, Gjesdal og Sandnes. Fra høsten 2020 har luftveislegevakten vært bemannet med 3-4 sykepleiere per vakt og én lege i aktiv vakt og én lege i passiv vakt.

Avdelingsleder Ellen Marie Kalberg kan fortelle om travle dager ved luftveislegevakten. "Statistikken viser at antall telefoner er doblet sammenlignet med før koronapandemien. Mange har kontaktet legevakten for å få råd om akkurat deres situasjon. Selv om mengden informasjon til befolkningen er stor, er erfaringen at innbyggerne kontakter legevakten for å få spesifikke råd for akkurat den aktuelle problemstillingen." 

Bilde:
Sykepleier på teststasjon. Testerne som jobber ute er kledd slik som på bildet, mens de som jobber inne har gule frakker.
Foto: Ellen M. Kalberg/Privat


Store endringer på kort tid 

Det er mye som skal på plass for å gjøre om en legevakt til en luftveislegevakt og teststasjon. Kalberg forteller om en hektisk helg der den nye organisasjonen skulle på plass. Det skulle lages gode rutiner for å gi trygghet for både innbyggere og personalet. 

Kalberg skryter av kolleger som har tilpasset seg raske endringer og svært høyt tempo. "Kjernen av stabile, faste sjukepleiarar som var på legevakta då dette braka laus har vore gull verd, og det hadde ikkje gått uten. Dei veit kva det vil seie å snu seg rundt i ein fart, møte det usikre med faglig gode vurderinger. Dei er handlekraftige, strekke seg langt, er endringsvillige og myndiggjorte medarbeidere."

Opplæring og e-læringskurs

I løpet av 2020 har det vært om lag 100 personer engasjert ved luftveislegevakten og teststasjonen. Dette betyr mye opplæring! Kalberg forteller at noen av de nye har vært gjennom Noklus sine e-læringskurs, men legger ikke skjul på at det hadde vært ønskelig at flere hadde kommet gjennom kursene. Når det gjelder laboratoriearbeidet, har de holdt på de gode rutinene med ukentlige interne kvalitetskontroller, og laboratoriearbeidet er også tema på personalmøter. 

Før og nå

Når Ellen Marie Kalberg blir spurt om hva som er den største forskjellen i arbeidshverdagen før pandemien og nå, svarer hun pasientgruppen. "Tidligere kom "alt" til legevakten, men nå er det kun dem med luftveissymptomer eller feber og uspesifikke symptomer som kommer til oss." 

 
Foto: Ellen M. Kalberg/Privat
Gleder oss til vanlig hverdagsliv

Kalberg forteller at det har vært en veldig arbeidskrevende periode, men også kjekt og lærerrikt for dem. Og hun trekker frem det gode samarbeidet mellom kolleger. "Det me har fått gjort så langt, det har me gjort i lag," sier hun. 

Avslutningsvis spør vi hva de gleder seg mest til når ting er normalisert. "Tror alle her gleder seg mest til å treffe mange folk og ha en god drøs over kaffi og mat. Vanlig kvardagsliv", avslutter Ellen Marie Kalberg. 

 

Vi takker for praten og ønsker alle ved luftveislegevakten en velfortjent sommerferie! 

 

Sist oppdatert: 15.07.2021 07.42.50