Sommerpraten, Melhus legesenter

"Sommerpraten": Arbeidsdagen ved Melhus legesenter

Hilde-Kristin Rondestveit, 21. juli 2021 - oppdatert, 21. juli 2021

Melhus legesenter er et relativt stort legesenter i Melhus kommune sør for Trondheim. På dagtid er de også legevakt for kommunen, noe som gjør at de plutselig må rykke ut til ulykker eller akutt sykdom, noe som gjør at arbeidsdagen aldri blir rutinepreget og kjedelig. Bioingeniør Wenche Iren Grøtan forteller oss hvordan arbeidsdagen har endret seg etter pandemien. 


En variert og spennende arbeidshverdag

Ved Melhus legesenter jobber seks faste leger, en turnuslege, seks helsesekretærer og en bioingeniør. Sistnevnte er Wenche Iren Grøtan, som har 30 års fartstid ved legesenteret.

Ettersom legesenteret er legevakt for kommunen på dagtid, vet man aldri hvordan arbeidsdagen blir. Dette avhenger av utrykninger og om det kommer pasienter til legesenteret i ambulansen. Dersom de får oppkalling via AMK, må de være klare til å rykke ut til ulykker eller akutt sykdom umiddelbart. Noen ganger ønsker vaktlegen at en av medarbeiderne også blir med på utrykningen, da det av og til er godt å være to. Dette kan være hvis det må gjennomføres hjerte- lungeredning eller om man trenger noen til å ta vare på pårørende. 

Bioingeniør Wenche Iren Grøtan tror at den varierte og spennende arbeidshverdagen bidrar til at det er lite utskiftning av arbeidsstokken ved legekontoret. Selv liker hun å jobbe ved legesenteret, fordi hun føler hun gjør en forskjell for pasientene. 


Hvordan har arbeidshverdagen endret seg etter koronapandemien? 

Wenche Iren Grøtan forteller oss at en endring som inntrådde umiddelbart etter pandemien kom til Trøndelag, var at det ikke lenger sto kø utenfor legesenteret mandag morgen. "Før stilte folk seg i kø etter helgen for å få seg en øyeblikkelig hjelp time eller andre småting", forklarer hun. "Nå må alle forhåndsbestille time, enten det er legetime eller om de kun skal på laboratoriet." 

Innad på legekontoret har de økt fokus på hygiene og smittevern, blant annet har de innført at stasebåndene legges til vask hver dag. I tillegg tørker de regelmessig over dørhåndtak og andre kontaktflater. Selv om de alltid har hatt gode rutiner på hygiene og smittevern, så har pandemien gitt dem et lite "spark bak" til å sette alt i system.

Legekontoret fikk også raskt på plass mulighet for telefon- og videokonsultasjoner, slik at de med luftveissymptomer også fikk tilbud om legehjelp.


Tok kontakt med alle pasientene - et initiativ det ble satt pris på

"Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, måtte vi kaste oss rundt og få på plass gode rutiner for å kunne holde åpent", forteller Grøtan. Som flere andre i Norge, var også de i villrede om hvordan de skulle forholde seg til nedstengningen og om legekontoret fortsatt kun holde åpent. "Fredag etter nedstengingen kom pasientene til oppsatte tider, men vi måtte ta noen raske grep og organisere oss slik at alle følte seg trygge, både pasientene og vi som var på jobb."

 

Kun til bruk i sommerreportasje 2021

Kolleger av Wenche Iren Grøtan viser fram den fine og nyoppussede prøvetakingsplassen. På bildet ser vi Malin Persdatter Flisen (foran) og Tonje Benberg Gimse.
Foto: Privat, Melhus legekontor

"Denne fredagen ringte vi rundt til alle som hadde time på mandag", minnes Wenche Iren Grøtan. Da opplyste de at symptomfrie pasienter kunne komme til timen som avtalt, men ved symptomer på luftveisinfeksjoner skulle de ikke møte opp. "Pasientene satte pris på denne telefonen fra oss, for de var også i villrede om hvordan de skulle forholde seg til timen sin. Da var det godt for dem å høre at det var trygt å komme". Legekontoret fortsatte å ringe til pasientene i flere uker. På denne måten sørget de for at personer som absolutt burde komme til timen, ikke uteble på grunn av redsel for pandemien.  
"Legekontoret fikk kjapt i gang gode rutiner og løsninger for en trygg arbeidshverdag og for at pasientene trygt kunne møte opp som avtalt."

Wenche Iren Grøtan, bioingeniør Gleder oss til å gi noen en god klem

Avslutningsvis spør vi om hva de gleder seg mest til når ting er normalisert. "Vi gleder oss til gi noen en god klem! I tillegg gleder vi oss til frihetsfølelsen og det å slippe å tenke smittevern hele tiden", avslutter Wenche Iren Grøtan. 

Vi takker for praten og ønsker alle ved Melhus legekontor en god sommer og en velfortjent pust i bakken! 

Sist oppdatert: 21.07.2021 07.52.27