Spørsmål om eksterne kvalitetskontroller

  • Kan vi analysere kontrollene to ganger på samme dag?
  • Kan vi analysere kontrollene etter analysefrist?
  • Vi har byttet instrument. Trenger vi nytt kontrollmateriale?
  • Skal kontrollene kjøres som pasientprøver eller i kontrollmodus?
  • Kan kontrollene oppbevares i romtemperatur?
  • Vi mottok ødelagte kontroller. Kan vi få tilsendt nye?
  • Vi har fått vurderingen "Dårlig presisjon" på siste utsendelse. Hva kan dette skyldes?