Glukoseinstrumenter til diagnostikk av diabetes og svangerskapsdiabetes

PNA-instrumenter som bruker fullblod

Anbefalingene gjelder for perioden mai 2022-april 2023.

Noklus gir her en anbefaling om hvilke glukoseinstrumenter som brukes til pasientnær analysering (PNA) for å stille diagnosen diabetes. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er anbefalinger, og at det er den enkelte virksomhet selv som er ansvarlig for de resultater de utgir og hvordan de bruker disse resultatene klinisk. Deltakerne bør i tillegg få «meget god» på riktighetsvurderingene ved utsendelsene.

Følgende instrumenter anbefales:

  • Contour XT/next/next ONE (next ONE er tiltenkt personer med diabetes)
  • Ascensia Contour (produseres ikke lengre)
  • HemoCue Glucose 201RT (HemoCue Glucose 201RT er kalibrert for blodprøver med normal Hemoglobin-verdi. Ved Hb <10 g/dl kan HemoCue Glucose 201RT rapportere for høye verdier (ca. 3 %), og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet).

Følgende instrumenter anbefales ikke:

  • Contour (produseres ikke lengre)
  • FreeStyle Freedom Lite/Lite (produseres ikke lengre)

Følgende instrumenter kan Noklus verken anbefale eller ikke anbefale:

  • Accu-Chek Guide
  • Accu-Chek Performa Nano/ Accu-Chek Performa/ Accu-Chek Inform II
  • Accu-Chek Aviva/Aviva Nano (produseres ikke lengre, erstattes av Accu-Chek Guide)
  • HemoCue Glucose201/201+