Noklus deltar i EU-prosjekt

Noklus deltar i spennende EU-prosjekt

Publisert 26. februar 2024 - oppdatert 26. februar 2024

Noklus deltar i et EU-prosjekt som har som formål å bidra til høyere beredskap ved fremtidige pandemier. Prosjektet er finansiert av Horizon Europe, og vi deltar i prosjektet sammen med flere andre europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner.

Prosjektet er koordinert av forskningsinstitusjonen FORTH, lokalisert i Heraklion på Kreta.

Utvikling av instrument for oppdagelse av fremtidige virus

Målet til prosjektet er å øke beredskapen i samfunnet til fremtidige pandemier. Dette skal gjøres ved å utvikle et instrument som skal kunne benyttes til å detektere virus med høyt endemisk eller pandemisk potensial, og som i fremtiden skal kunne tilpasses deteksjon av virus som ikke er kjent per i dag.

I tillegg skal prosjektet innhente informasjon fra lekpersoner og helsepersonell om deres erfaringer og tillit til bruk av pasientnære tester i tidligere pandemier.

Prosjektet har en total tildeling på 4,9 millioner euro.

Hva skal Noklus bidra med i prosjektet?

Noklus skal bidra med å undersøke den analytiske kvaliteten til instrumentet, samt brukervennligheten, ved påvisning av influensa og covid når instrumentet benyttes av helsepersonell.

Covid-9-pandemien tydeliggjorde nødvendigheten av å benytte andre yrkesgrupper enn helsepersonell for testing på flyplasser, teststasjoner o.l. Noklus skal derfor bidra med å undersøke om instrumentet er tilpasset bruk av lekpersoner etter opplæring.

I tillegg skal Noklus utarbeide en prosedyre for hvordan ekstern kvalitetskontroll kan utføres ved en ny pandemi.

Representater fra Noklus deltok på oppstartsmøte på Kreta

I begynnelsen av februar var Sverre Sandberg, Anne Stavelin og Christine Morken til stede på oppstartsmøte for prosjektet ved FORTHs lokaler i Heraklion på Kreta.

På møtet fikk deltakerne fra de ulike organisasjonene truffet hverandre, og hver av samarbeidspartnerne presenterte sin organisasjon samt hvilke oppgaver de har i prosjektet. Også en representant fra EU var til stede for å informere om hvordan prosjektet skal rapporteres og styres.

 

Noklus er veldig glad for å delta i dette store prosjektet. Det er en anerkjennelse av vår kompetanse på hvordan sikre kvaliteten av pasientnære instrumenter.
Sverre Sandberg, leder i Noklus
Leder i Noklus, Sverre Sandberg sammen med hhv. leder og seksjonsleder i SKUP Norge, Anne Stavelin og Christine Morken.

Leder i Noklus, Sverre Sandberg sammen med hhv. leder og seksjonsleder i SKUP Norge, Anne Stavelin og Christine Morken.

Sist oppdatert: 26.02.2024 14:13:11