Månedens tema, mars 2024

Månedens tema, mars: "Gi meg et kallenavn"

Publisert 1. mars 2024 - oppdatert 1. mars 2024

Det nærmer seg utsendelsen av Noklus sin CRP-kontroll, som sendes 11. mars. Dersom dere har flere CRP-instrument, kan dere analysere den tilsendte kontrollen på inntil fem instrument av samme type og registrere resultatene fra alle instrumentene på "Min side".

Da er det viktig å skille dem med kallenavn! 

Vurdering av analysekvaliteten for hvert CRP-instrument

Ved kontrollutsendelsen høsten 2023 var det for første gang mulig å registrere CRP-resultat fra flere CRP-instrumenter inn på "Min side".  Tidligere har svar fra flere instrumenter kun vært mulig å legge inn som en kommentar eller med ett ekstra sett kontroller. Nå kan dere registrere svar for inntil fem instrument, og få vurdering av analysekvaliteten for hvert instrument. En forutsetning er at instrumentene er av samme type.

Etter å ha lagt inn opplysninger og resultater fra det ene instrumentet, kan dere trykke nederst til høyre i skjemaet ("Registrere flere resultater fra annet instrument av samme type") og fylle inn resultater fra neste instrument. 

Skjermbilde fra registreringsskjema. For å registrere svar fra flere instrumenter kan man trykke på menyknapp markert med pil.

Dersom dere har CRP-instrumenter av ulik type, og ikke er påmeldt kontrollutsendelse for begge, kan dere kontakte lokal laboratorierådgiver for påmelding. 

Instrumentene må skilles fra hverandre med kallenavn

Om dere har flere instrumenter av samme type, må dere skille dem fra hverandre med ulike kallenavn. Dette gjelder for alle analyseinstrumenter dere har flere av, slik at dere også kan skille mellom dem ved registrering av resultater for intern kvalitetskontroll. 

"Månedens tema" - plakat er en oppfordring til å navngi instrumentene. 

Kanskje dere kan ha en intern konkurranse om å finne på det beste kallenavnet? 

Her kan du skrive ut Månedens plakat. 

Sist oppdatert: 01.03.2024 00:02:26