Lansering av Noklus Patient Median (NOPAM)

Lansering av NOPAM - et viktig verktøy for sykehuslaboratorier nasjonalt og internasjonalt

Publisert 3. juni 2024 - oppdatert 3. juni 2024

Noklus er stolt av å kunne lansere det nye programmet Noklus Patient Median - NOPAM, som tar over for det tidligere Percentiler- og Flagger-programmet. Programmet er et verktøy for å overvåke analysekvalitet, og blir et viktig verktøy for laboratorier i Norge og ellers i verden.

Det nye programmet har flere nye funksjoner, og er en mer brukervennlig og forbedret utgave av sin forgjenger. NOPAM er nå åpent for våre deltakere blant sykehus- og private laboratorier, og brukerne av det tidligere programmet er flyttet over i NOPAM.

Prosjektgruppen, fra venstre: Eva Rønneseth (avdelingsingeniør), Sverre Sandberg (leder), Pernille Kjeilen Fauskanger (statistiker), Anne Elisabeth Solsvik (seksjonsleder Sykehus- og private laboratorier) og Anne Stavelin (forsker, leder SKUP Norge).

Hva er NOPAM?

NOPAM er et program for intern- og ekstern kvalitetsvurdering basert på pasientresultater. Programmet tilbys av Noklus til medisinske laboratorier i hele verden. Laboratorier som deltar i programmet, sender regelmessig en standardisert rapport som inneholder pasientmedian og prosentandel pasientresultater over og under laboratoriets egne referansegrenser.

Hvordan kan resultatene brukes?

Ifølge seksjonsleder for Sykehus- og private laboratorier i Noklus, Anne Elisabeth Solsvik, kan programmet avdekke viktige forskjeller mellom ulike instrumenttyper og metoder, og også monitorere resultater av arbeid med harmonisering og standardisering av analyser.

Deltakere kan bl.a. sammenligne egne resultater med andre sammenlignbare grupper og også sammenligne ulike metodegrupper. I tillegg kan de sammenligne egne resultater for alle egne analyseinstrumenter, ved systematiske nivåendringer overvåker laboratoriene hvordan andel resultater over og under referansegrenser endres.

Seksjonslederen har vært involvert i prosjektet med å overta Percentiler- og Flaggerprogrammet som opprinnelig ble laget i Belgia. Hun forteller at det har vært en lang og møysommelig prosess.

Å være med på å utvikle et dataprogram med deltakere fra mange land og verdensdeler har vært utrolig spennende. Vi lærer mye av å samarbeide også med laboratorieansatte og fagpersoner utenfor Norges grenser. Når vi nå starter NOPAM, tenker vi at dette er første versjon av et nytt program. Sammen med deltakerne ønsker vi å videreutvikle og forbedre programmet til å bli et enda bedre verktøy til kvalitetssikring av laboratorieanalyser.

Automatisk overgang til NOPAM

De som har vært deltakere i det tidligere programmet Percentiler- og Flagger, er flyttet over til NOPAM. Dere er velkommen til å ta det nye programmet i bruk. Nye deltakere er invitert til å melde seg på programmet, og det kan gjøres ved å kontakte:

NOPAM support team:

Eva Rønneseth (eva.ronneseth@noklus.no) Program coordinator

Anne Elisabeth Solsvik (anne.elisabeth.solsvik@noklus.no) Program manager

Man får tilsendt en protokoll som beskriver hvordan resultater rapporteres.

Sist oppdatert: 03.06.2024 10:16:43