Ny SKUP-rapport: LabPad Evolution Ksmart CRP

Ny SKUP-rapport: LabPad Evolution Ksmart CRP

Publisert 4. april 2024 - oppdatert 4. april 2024

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert ny rapport; SKUP/2024/136. Rapporten er fra utprøving av LabPad Evolution Ksmart CRP for analysering av CRP. Instrumentets tiltenkte bruker er helsepersonell.

SKUP-rapporten gir en nøytral vurdering

Rapporten gir en uavhengig vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten av instrumentet når det benyttes under reelle forhold på legekontor.

Evalueringen ble utført på fem ulike legekontor i Bergen, Norge. I utprøvingen ble det benyttet ferske kapillære fullblodsprøver, men annet prøvemateriale kan også brukes til analysering på instrumentet.

Kort sammendrag av rapporten er tilgjengelig på nettet

På SKUP’s hjemmeside www.skup.org kan du finne rapporten i tillegg til et kort sammendrag fra utprøvingen.

På hjemmesiden finner du også informasjon om SKUP utprøvinger og en oversikt over tidligere publiserte SKUP-rapporter.

Sist oppdatert: 04.04.2024 12:45:55