Landskonferansen 2023

Landskonferansen 2023

Publisert 5. september 2023 - oppdatert 12. september 2023

Landskonferansen er denne gang lagt til Scandic Fornebu, og går av stabelen 5.-7. september. Ansatte fra hele landet gleder seg til å treffes, utveksle erfaringer og få faglig påfyll gjennom et variert og interessant program.

Landskonferansen - en viktig arena for vår organisasjon

For en desentralisert organisasjon med hovedkontor i Bergen og 23 Noklus-kontorer rundt om i landet, spiller den årlige landskonferansen en viktig rolle for alle ansatte. Vi samles til en tre dager lang konferanse for å bli oppdatert om hva som skjer i organisasjonen, få faglig påfyll og få høre litt om hva fremtiden kan bringe innen laboratoriefaget. Det er mye ulik aktivitet i organisasjonen, noe som også gjenspeiler seg i det faglige programmet.

Åpning av landskonferansen 2023

Arrangementskomiteen for landskonferansen, laboratorierådgiverne Hildegunn Aas, Cathrine Berget Bottolfs, Anne-Sissel Saure og Kristine Müller Fagerholt, ønsket de totalt 130 konferansedeltakerne velkommen.

Styreleder i Noklus, Siri Skumlien (generalsekretær i Den norske legeforening), delte noen ord om hvor viktig det er for Noklus å være synlig og til stede da hun åpnet selve konferansen (bildet til høyre).

Smakebiter fra programmet

Årets tema er fast post på programmet, og temaet for 2023-2024 er Urin-albumin. Professor dr. med. Trond Jenssen fra Rikshospitalet innleder denne bolken med et innlegg om Albumin-Kreatinin ratio. Deretter vil gruppen som jobber med årets tema presentere hva de har jobbet med hittil, og hva de skal jobbe med videre innenfor dette temaet. 

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, vil snakke om generelle utfordringer knyttet til program for ekstern kvalitetssikring av analyser. Der vil han blant annet snakke om utfordringer omkring kontrollmaterialer og fasitsetting. 

Vi ser også frem til å høre avdelingsleder ved laboratoriet i Sykehuset Østfold, Anne Kathrine Karlsen Palacios, fortelle om innovasjonsprosjektet "Hjemmelaboratoriet" i Østfold.

Med gruppearbeid på agendaen

Gruppearbeid er en fin måte å diskutere aktuelle tema på tvers av organisasjonen, særlig når gruppene består av ulike yrkesgrupper fra ulike deler av landet. Gruppearbeidet er denne gangen viet temaet "Oppgaveglidning i helsesektoren", og vil ta utgangspunkt i Helsepersonellkommisjonens rapport: "Tid for handling - Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste".

Bærekraft og miljøprofil

Et annet viktig tema for landskonferansen er arbeidet med bærekraft og miljøprofil i organisasjonen. De ansatte i Noklus vil få presentert status for dette arbeidet.

Mye å glede seg til, med andre ord. 

Sist oppdatert: 12.09.2023 08:26:26