Noklus til stede på nordisk samarbeidsmøte - EQAnord

Noklus til stede på nordisk samarbeidsmøte - EQAnord

Publisert 1. mars 2023 - oppdatert 2. mars 2023

2. og 3. mars er representanter fra EQA-organisasjonene Labquality, Equalis, DEKS og Noklus samlet til nordisk samarbeidsmøte hos den svenske organisasjonen for ekstern kvalitetsvurdering, Equalis, i Uppsala. Noklus er representert ved to seksjonsledere fra Noklus hovedkontor.

Arena for utveksling av erfaring

EQAnord er et årlig samarbeidsmøte der EQA-organisasjonene kan utveksle erfaringer med sine nordiske kolleger. Noklus er representert ved to av seksjonslederne ved Noklus hovedkontor, Wenche Iren Bjelkarøy, som er seksjonsleder for ekstern kvalitetssikring og Anne Elisabeth Solsvik, som er seksjonsleder for sykehus- og private laboratorier. Anne Elisabeth forteller at alle organisasjonene er samstemte i nytten av å møtes.

Det er veldig kjekt å være sammen og diskutere felles problemstillinger og utveksle erfaringer innen ekstern kvalitetsvurdering. Dette er første gang etter koronapandemien at vi har anledning til å treffes, så jeg tror de fleste gleder seg litt ekstra til årets EQAnord-møte.

Tema som diskuteres er blant annet manglende harmonisering av analyser, kvalitet på kontrollmaterialer som kan sendes til laboratoriene og mulige felles nordiske samarbeidsprosjekter. Ifølge Anne Elisabeth har de også følgende diskusjonstema på agendaen.

I år skal utfordringer med kreatinin-analysen diskuteres, det er interessant å se om vi finner de samme trendene når det gjelder analysekvalitet i ulike program og hos ulike organisasjoner. Også akkreditering av oss som jobber med ekstern kvalitetsvurdering og kvalitetssikring av våre tjenester diskuteres, og et nordisk samarbeid gir oss mulighet til å lære av andre til å stadig forbedre våre tjenester.

Noklus har et godt samarbeid med de nordiske organisasjonene, og det at organisasjonene møtes og diskuterer felles utfordringer gir oss viktige innspill vi tar med oss i vårt daglige arbeid.

Sist oppdatert: 02.03.2023 07:50:26