EQA-programmet glukose rettet mot sykehus- og private laboratorier er nå akkreditert

EQA-programmet glukose rettet mot sykehus- og private laboratorier er nå akkreditert

Publisert 6. mars 2023 - oppdatert 6. mars 2023

EQA-programmet er det 12. i rekken av kontrollprogram vi har fått akkreditert siden 2021. Programmet retter seg mot sykehus- og private laboratorier som analyserer glukose i serum/plasma med store analysemaskiner. Deltaker analyserer kontrollen fem ganger, og rapporterer gjennomsnittsverdien av disse for bedre riktighetsvurdering.

Akkrediteringsomfanget vårt øker jevnt og trutt

Siden 2021 har vi stadig søkt og fått utvidet akkrediteringsomfanget vårt. De første kontrollprogrammene våre ble akkreditert i april 2021, etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010.

Det siste og 12. programmet som nå er blitt akkreditert, er glukosekontroller rettet mot sykehus- og private laboratorier som analyserer glukose i serum/plasma med store analysemaskiner. Deltaker analyser kontrollen fem ganger, og rapporterer gjennomsnittsverdien av disse for bedre riktighetsvurdering. Fasit bestemmes av referanselaboratorium. Materialet er testet for kommutabilitet og er pasientlikt. Siden deltaker analyser kontrollen fem ganger og rapporterer gjennomsnittsverdien, og får fasit fra referanselaboratorium, blir dette en veldig god riktighetskontroll.

Fornøyd med akkreditering av nok et EQA-program 

Leder for seksjonen Ekstern kvalitetssikring i Noklus, Wenche Iren Bjelkarøy, er svært fornøyd med at Noklus har fått nok et EQA-program akkreditert. 

Det er veldig kjekt å kunne legge nok et EQA-program til på listen over akkrediterte program. Det å være akkreditert betyr at Noklus tilfredsstiller krav i standarden NS-EN ISO/IEC 17043:2010, og kan dokumentere det i kvalitetssystemet vårt. I tillegg betyr det at vi har demonstrert kompetansen vår til å utføre de beskrevne oppgavene for Norsk akkreditering.

Noklus produserer de fleste kontrollmaterialene selv

For deltakerne betyr akkrediteringen at de deltar på eksterne kontrollprogram levert av kompetent personale, der kontinuerlig forbedring står i fokus. Noklus produserer de fleste kontrollmaterialene til deltakerne selv, og tilstreber å tilby våre deltakere så gode kontrollmaterialer som mulig.

Det gjør vi ved å produsere ferske pasientlike kontroller. Flere av kontrollmaterialene våre er testet for kommutabilitet. Det vil si at vi tester om kontrollene våre oppfører seg likt som pasientmaterialer.

Oversikt over de akkrediterte kontrollprogrammene finnes på Norsk Akkreditering sin hjemmeside.

Oversikt over alle kontrollprogrammene finnes på Noklus sin hjemmeside.

Sist oppdatert: 06.03.2023 15:23:53