Ny pipetteringsmaskin til hovedkontoret - lovende tester så langt

Ny pipetteringsmaskin - lovende tester så langt

Publisert 8. november 2022 - oppdatert 8. november 2022

Noklus sin pipetteringsmaskin Pippi nærmer seg slutten av sitt skift etter tolv år i trofast tjeneste. Vi har bestilt en ny Pippi, som ankommer Bergen rundt årsskiftet. Denne uken er tre av våre ansatte i Spania for å teste ut maskinen, og for å sjekke at alt stemmer i henhold til bestillingen. Så langt virker det lovende, rapporteres det fra Spania.

Våre utsendte Pippi-eksperter

Avdelingsingeniør Wenche Sletbakk Vie, assisterende seksjonsleder Berit Oddny Riksheim og produksjonsleder Gro Gidske (bildet over) er på plass i Spania for å ta nye Pippi i nærmere øyensyn. De er alle tilknyttet seksjon for ekstern kvalitetssikring, og er på fabrikktest for å sjekke at den nye maskinen gjør alle de prosessene vi har bestilt, og at mekanismene fungerer som de skal. I tillegg får de opplæring i vedlikehold av maskinen. 

Ifølge trioen er det spennende dager på fabrikken i Spania. 

Testing av maskinen så langt, virker lovende. Det gjenstår enda mange tester, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Berit, Gro og Wenche.

Pipetteringsmaskinen - en nødvendig del av EQA

Eksterne kvalitetskontroller (EQA) er en sentral del av Noklus sin virksomhet, og er viktig for at våre deltakere skal få mulighet til å holde kontroll på sin analysekvalitet. 

Seksjon for ekstern kvalitetssikring holder hus ved Noklus sitt hovedkontor i Bergen, og er bl.a. ansvarlig for EQA-programmene vi tilbyr cirka 3600 deltakere. I løpet av ett år blir det sendt ut kontroller til 27 ulike kontrollprogram, som går fra 1 til 4 ganger i året. Til sammen dreier det seg om i underkant av 44 000 "Noklus-kontroller" per år.

Pipetteringsmaskinen fyller rørene med kontrollmateriale og setter på korker, er derfor et veldig viktig verktøy for Noklus og kontrollutsendelsene våre.

Maskinell + manuell innsats = utsendelse

Det er et stort apparat som settes i sving ved hovedkontoret når en utsendelse skal gå fra Bergen. Hele seksjonen og flere fra andre seksjoner hjelper til ved de større utsendelsene, som f.eks. urinstrimmel-utsendelsen som blir sendt til ca. 3000 deltakere. Da skal to rør per deltaker, totalt ca. 6000 rør, fylles, korkes, pakkes og sendes. Pipetteringsmaskinen Pippi har altså en nøkkelfunksjon med å fylle rørene ("Noklus-kontrollen"), og skru på korkene for oss. Vi rekker akkurat å putte kontroller i transporthylser, deretter i konvolutter sammen med svarskjema og stifte konvoluttene før posten henter 15-20 postsekker med kvalitetskontroller til hele landet.

Nye Pippi har flere funksjoner

Ifølge seksjonsleder for ekstern kvalitetssikring, Wenche Iren Bjelkarøy, har nye Pippi mange flere funksjoner enn den gamle, den kan ta flere ulike typer rør og papiretikettene for merking av kontrollprøvene vil bli bedre. Den manuelle aktiviteten som foregår ved hovedkontoret utsendelsesdagen, blir ikke påvirket av nye Pippi. Men vil deltakerne merke at gamle Pippi er byttet ut?

Deltakerne vil få flere kontroller på dråpeflasker, og da vil det bli mye lettere for dem å dryppe ut en liten dråpe. Det betyr igjen mindre søl og mindre sløsing med kontrollmaterialene, og det er jo positivt, sier Wenche Iren. Med nye Pippi blir det også lettere å trykke god og tydeligere informasjon på etikettene.
Vi gleder oss til nye Pippi er på plass utpå nyåret, og til vi kan sende like gode kontroller som før til deltakerne, men i ny innpakning, avslutter seksjonsleder Wenche Iren Bjelkarøy.
Sist oppdatert: 08.11.2022 14:49:44