Artikkel i CCLM om de nye anbefalingene for intern kvalitetskontroll i primærhelsetjenesten

Artikkel i CCLM om hyppighet av intern kvalitetskontroll

Publisert 4. april 2022 - oppdatert 4. april 2022

I en artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) presenterer artikkelforfatterne et poengsystem de har utarbeidet som gir differensierte og instrumentspesifikke anbefalinger for hvor ofte intern kvalitetskontroll bør analyseres i primærhelsetjenesten.

Målet med prosjektet var å utvikle differensierte og instrumentspesifikke anbefalinger for hvor ofte intern kvalitetskontroll bør analyseres i primærhelsetjenesten. De anbefalte frekvensene er implementert i laboratorieprosedyrene (Min side) som er tilgjengelige for alle Noklus-deltakere. For halvparten av Noklus-deltakerne innebærer de nye anbefalingene en økning i frekvensen av analysering av intern kvalitetskontroll. Under kan du lese om hva som lå til grunn for de nye anbefalingene, og finne lenke til selve artikkelen.

Konsensusbasert vurdering

Basert på en grundig litteraturstudie og konsensus i organisasjonen, utarbeidet Noklus et poengsystem for bestemmelse av frekvens for utføring av intern kvalitetskontroll i primærhelsetjenesten. I en artikkel publisert i Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) har artikkelforfatterne vurdert hvilke faktorer som har betydning for frekvensen. Dette er: A) viktigheten av analytten i diagnostisering og oppfølging av pasienter, B) type instrument/test, C) brukervennlighet og D) antall pasientprøver som analyseres i den enkelte praksis.

For hvert instrument/test som benyttes i primærhelsetjenesten i Norge er det gitt en poengsum for faktorene A), B) og C). Summen av poeng indikerer hvilken frekvens som anbefales generelt; enten daglig, ukentlig, månedlig eller i spesielle situasjoner. Dersom praksisen analyserer svært få pasientprøver, anbefales det å redusere den generelle anbefalingen ett nivå, f.eks. fra ukentlig til månedlig. Tilsvarende anbefales det for praksiser som analyserer svært mange pasientprøver (mer enn 50 per uke), å øke frekvensen ett nivå.

17 analytter og 134 instrumenter/tester er vurdert (153 analytt-instrument/test-kombinasjoner), og inngår som vedlegg til artikkelen.

Noklus arbeidsgruppe

Prosjektet som nå er publisert, er en del av et større arbeid som ble utført i Noklus angående anbefalinger om intern kvalitetskontroll i perioden 2018-2022. Prosjektet ble ledet av Anne Stavelin.

Forfatterne av artikkelen er: Gro Gidske (doktorgradsstipendiat og produksjonsleder for kontrollmateriale, Noklus hovedkontor), Sverre Sandberg (leder i Noklus), Anne Lise Fossum (laboratoriekonsulent, Noklus Lørenskog), Stein Binder (laboratoriekonsulent, Noklus Bergen), Eva Camilla Langsjøen (spesialist, Fürst Medisinsk Laboratorium), Anne Elisabeth Solsvik (kvalitetskoordinator, Noklus hovedkontor) og Anne Vegard Stavelin (seksjonsleder og forsker, Noklus hovedkontor).

Artikkelen er publisert online i CCLM, og kommer på trykk i neste utgave (utgave 5, 2022). Den ligger åpent tilgjengelig her: "Point-of-care testing in primary healthcare: a scoring system to determine the frequency of performing internal quality control".

 

Sist oppdatert: 04.04.2022 10:23:09