Akademisk allmennmedisin - 50 år

Akademisk allmennmedisin i Bergen - 50 år

Publisert 26. april 2022 - oppdatert 26. april 2022

Institutt for allmennmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, så dagens lys 21. april 1972. I år markeres derfor 50 år med akademisk allmennmedisin i Bergen, og sånt blir det jubileumsbok av.

I løpet av de siste femti årene har instituttmiljøet i Bergen sammen med ulike knoppskytinger innen allmennmedisinsk forskning og fagutvikling, utviklet seg fra en beskjeden start til det største allmennmedisinske fagmiljøet i Norge. Noklus gratulerer så mye med 50-årsmarkeringen!

Gjennom nesten femti rikt illustrerte kapitler gjennomgås utviklingen av allmennmedisinfaget i Bergen fra 1972 til 2022; undervisningen, forskningen, personene, legepraksisene, bygningene og mye mer.

Redaktør for boken er professor i allmennmedisin Steinar Hunskår, og Noklus er representert med et eget kapittel i boken, ført i pennen av leder i Noklus, Sverre Sandberg.

Kapittelet om Noklus kan du lese her: Kapittel 11.2 - Noklus (1992)

Lenke til hele boken, finner du her: Akademisk allmennmedisin i Bergen 50 år

Sist oppdatert: 26.04.2022 11:29:14