Introduksjonskurs for nyansatte i Noklus 2.-3. november

Introduksjonskurs for nyansatte i Noklus 2.-3. november

Publisert 2. november 2021 - oppdatert 2. november 2021

På bildet foran fra venstre: Lillian H. von Wachenfeldt, June Brynjulfsen, Synne Oxholm. Bak fra venstre: Tony Ernes, Sissel Helen Bakken, Aud Greta Stordrange Tøfte, Nina Narmoe Egeberg, Pernille Fauskanger, Joakim Hekland, Anita Rosvold Lind, Ingrid Urud og Laila Lunde.

Ni nye kolleger fra våre lokalkontorerer rundt om i landet, og fire nye kolleger fra hovedkontoret, er nå samlet i Bergen til introduksjonskurs for nyansatte. Med på introduksjonskurset er også to leger i spesialisering fra Haukeland sykehus. Kurset går over to dager, og målet er å gjøre dem kjent med alle sider ved Noklus.

Benevnelsene "nyansatt" og "nye kolleger" er forresten en sannhet med modifikasjoner, for noen har allerede rukket å jobbe i Noklus en stund. Grunnet pandemien er det nemlig to år siden sist vi arrangerte kurs for nyansatte i Noklus. Derfor er det ekstra gledelig å ta imot våre nye kolleger i dag.

Første dag av introduksjonskurset er i gang

Noklus er en organisasjon som driver med mye ulikt, men med ett felles mål for øyet; Å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge. Nå er første dag av introduksjonkurset godt i gang, og de nyansatte får en innføring i det som skjer ved de ulike seksjonene i Noklus. Det gjelder bl.a. seksjon for Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling, seksjon for Sykehus- og private laboratorier og seksjonen Norsk diabetesregister for voksne. I tillegg vil kursdeltakerne få et innblikk i webtjenester, kommunikasjonsarbeid og administrative oppgaver i organisasjonen. Dagen i dag avsluttes med en omvisning på hovedkontoret, og kunnskapsutveksling med andre kolleger i Bergen.

Hovedvekten av kursdeltakerne kommer fra Noklus-kontorer rundt om i landet, og er ansatt som laboratoriekonsulenter. Leder for seksjon Kurs og veiledning, Anne-Lise Ramsvig, er på plass for å orientere om arbeidet ute blant deltakerne våre, til glede for både laboratoriekonsulentene og nyansatte ved hovedkontoret.

Anne-Lise Ramsvig
Seksjonsleder for Kurs og veiledning i Noklus

Anne-Lise syns det er kjekt å ønske nyansatte velkommen til Noklus på denne måten. "Noklus er jo en landsomfattende organisasjon, med ansatte som jobber både ved hovedkontoret og rundt omkring i landet. Introduksjonskurset er en fin anledning for de nyansatte til å møte andre ansatte i samme situasjon, og til å lære mer om de ulike sidene ved Noklus. Hovedkontoret er jo hjertet i organisasjonen, og det er fint å kunne samles her, og treffe de andre kollegene ved hovedkontoret", sier Anne-Lise Ramsvig, som gleder seg til disse to kursdagene.

Dag 2: EQA, kvalitetsarbeid og SKUP

Andre dag av introduksjonskurset er viet presentasjon av seksjon for Ekstern kvalitetssikring ved seksjonsleder Anne Stavelin, dernest vil kvalitetsleder, Kari Nerhus, snakke om kvalitetsarbeid i Noklus. Til slutt vil seksjonsleder i Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP), Anne Christin Breivik, orientere om SKUP sitt arbeid.

Vi ønsker alle de nyansatte velkommen til Noklus!

 

Sist oppdatert: 02.11.2021 14:24:44