26 000 gjennomførte e-læringskurs i 2020

Stor økning i antall gjennomførte e-læringskurs

Publisert 22. januar 2021 - oppdatert 22. januar 2021

2020 ble året da Noklus måtte legge de store Noklus-kursene på vent, og heller satse på digitale møter og kurs, og mindre fysiske kurs når det lot seg gjøre. Heldigvis hadde vi et ess i ermet, og aldri før har så mange gjennomført våre e-læringskurs i løpet av ett år. 

Rivende utvikling

Det har vært en rivende utvikling på e-læringsfronten i Noklus. Heldigvis startet vi denne satsingen allerede i 2013, og hadde notert oss at kursene var populære. I starten av 2020 var vår plan for året å publisere et helt nytt e-læringskurs om CRP, og relansere eksisterende kurs i ny og forbedret utgave. Lite visste vi om hva som ventet oss, og hvor viktig denne satsingen skulle vise seg å bli. Sammenlignet med 2019 er økningen på antall gjennomførte kurs på 33 %.

Strålende fornøyd leder

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, er svært fornøyd med at Noklus hadde klart et verktøy som ga deltakerne mulighet til å gjennomføre kurs i løpet av koronaåret.

"Vi har lenge sett på e-læringskursene som et viktig supplement til de rundt 600 fysiske kursene vi holder for våre deltakere i løpet av et år, men at e-læringskursene skulle spille en så stor rolle, hadde vi ikke sett for oss."

Covid-19 e-læringskurs

Da Helsedirektoratet ba oss om å bidra i koronasituasjonen, lot vi oss ikke be to ganger. Vi hadde erfaring med å utvikle e-læringskurs, ny programvare å jobbe i og ikke minst mye nyttig kunnskap å formidle. Vi fikk midler fra Helsedirektoratet, og satte i gang.  I juni 2020 lanserte vi et e-læringskurs for leger om bruk av laboratorieprøver ved covid-19, og i oktober lanserte vi et e-læringskurs om prøvetaking ved covid-19. I løpet av 2020 ble det gjennomført hele 2260 covid-19 e-læringskurs. Begge disse kursene er nå utvidet med et nytt kapittel om antigen hurtigtester. Kursene ligger åpent ute på vår hjemmeside.

Strålende innsats av teamet bak e-læringskursene

"Jeg må bare berømme teamet bak e-læringskursene, laboratoriekonsulent Thea Krogvig Bjørnstad (leder), laboratoriekonsulent Turid Aasland Dahle, seksjonsleder Kurs og veiledning Anne-Lise Ramsvig og overlege Svein Ivar Fylkesnes. De har gjort en strålende innsats", sier Sandberg.

Teamet har i løpet av 2020 laget to covid-19 e-læringskurs og ett e-læringskurs om CRP. I tillegg har de oppdatert og omarbeidet eksisterende kurs og lagt dem over i ny programvare. Kursene har fokus på interaktivitet, der deltaker blir utfordret med spørsmål, pasienthistorier og oppgaver underveis. Kursene starter med teori som etter hvert relateres til egen arbeidshverdag.

Studiesteder med gratis tilgang til våre e-læringskurs i 2020

Allerede i starten av april hadde vi gitt tilbud til sykepleier-, bioingeniør- og medisinerstudenter om fri tilgang til våre e-læringskurs, slik at studentene ved mangel på helsepersonell kunne stille best mulig forberedt til den laboratoriefaglige delen av tjeneste i helsevesenet. Dette har vært et populært tilbud blant studentene, som gjennomført hele 6000 e-læringskurs i 2020.

Laboratoriefag inn i sykepleierutdanningen

Fra studieåret 2020/2021 kom kunnskap om biokjemi og mikrobiologi inn i sykepleierutdanningen. Sverre Sandberg syns dette er svært gledelig, og mener det er et viktig bidrag til å bedre kvaliteten på laboratorievirksomheten.

En liten fun fact helt på tampen her - sykepleiere og sykepleierstudenter sto for over halvparten av de gjennomførte e-læringskursene i 2020.

Våre e-læringskurs

I tillegg til e-læringskursene våre om covid-19, har vi e-læringskurs som dekker temaene venøs blodprøvetaking, kapillær blodprøvetaking, CRP, urinveisinfeksjon og kvalitetsarbeid.

Sist oppdatert: 22.01.2021 09:29:50