16 studiesteder blir deltakere etter endt gratisperiode

16 studiesteder blir deltakere etter endt gratisperiode

Publisert 18. februar 2021 - oppdatert 3. august 2023

Da pandemien traff Norge i mars i fjor, ble det tidlig klart at det kunne bli behov for ekstra hender i helsetjenesten. Derfor ga Noklus utdanningsinstitusjoner for medisiner-, bioingeniør-, vernepleie- og sykepleiestudier fri tilgang til våre e-læringskurs ut fjoråret. Dette for at studentene ved mangel på helsepersonell kunne stille best mulig forberedt til den laboratoriefaglige delen av tjeneste i helsevesenet. Tilbudet ga mersmak, og nå har vi fått 16 studiesteder som nye deltakere i Noklus.

Ønsker studiestedene velkommen

Det er seksjonsleder for "Kurs og veiledning" i Noklus, Anne-Lise Ramsvig, som har stått for kontakten med utdanningsinstitusjonene. Hun er glad for at Noklus har fått studiestedene med på laget, og mener det er særdeles viktig for studentene å få god opplæring i den laboratoriefaglige delen av yrket de har valgt. "Da stiller de bedre rustet til arbeid innen helsetjenesten, og bidrar til god kvalitet på laboratorietjenestene", sier Ramsvig.

Laboratorieprosedyrer, opplæring og kompetanse

Når studieestedene nå går inn som deltakere i Noklus, får studentene også tilgang til Noklus laboratorieprosedyrer og diverse materiell under temaet "Opplæring og kompetanse".

Stor sjanse for at fremtidig arbeidsgiver er deltaker i Noklus

Noklus har 3400 deltakere innen helsetjenesten i Norge, så sjansen er stor for at studentenes fremtidige arbeidsgiver er deltaker i Noklus. "Vi mener det er en trygghet for studentene å ha fått opplæring i laboratoriearbeid, og at de er gjort kjent med og kan gjøre bruk av Noklus sitt tilbud når de kommer ut i arbeidslivet", sier Anne-Lise Ramsvig.

Positive utdanningsinstitusjoner

Ifølge Anne-Lise Ramsvig har det vært kjekt å oppleve at fjorårets tilbud ble så godt mottatt, og hyggelig at så mange studiesteder ser verdien i å bli med videre som deltaker i Noklus. "Mange studieledere kommenterer at det gir en trygghet for studentene å vite at når de skal ut og bruke utdannelsen sin, så ligger det et etablert system for kvalitetskontroll av laboratorieutstyr i bunn, og et godt tilbud for å opprettholde kompetansen i laboratoriearbeid".

Populære e-læringskurs

E-læringskursene er svært populære, og tallet på antall gjennomførte kurs i 2020 var på nesten 26 000. Av disse ble 6000 gjennomført av studenter. "Vi tror at kursene har vært populære blant studenter fordi vi har lagt vekt på å formidle praktisk kunnskap som direkte skal hjelpe studenter og ansatte i helsetjenesten å utføre jobben sin, sier Ramsvig. "Kursene har fokus på interaktivitet, der studentene blir utfordret med spørsmål, pasienthistorier og oppgaver underveis. Kursene starter med teori som etter hvert relateres til arbeidshverdagen." 

Midt i blinken med digital undervisning

"Vi er jo også svært glade for at vi allerede hadde et etablert tilbud å tilby studiestedene. Digital undervisning var jo midt i blinken for studiesteder og deres studenter i året vi har lagt bak oss", sier Ramsvig. "Vi er også i gang med å utvikle nye e-læringskurs. Disse kursene vil være et viktig supplement til de rundt 700 fysiske kursene vi vanligvis holder rundt omkring i Norge hvert år", avslutter Ramsvig.

Våre e-læringskurs

I tillegg til kurs om kvalitetsarbeid, har vi e-læringskurs som dekker temaene covid-19, venøs og kapillær blodprøvetaking, CRP og urinveisinfeksjon.

 

Sist oppdatert: 03.08.2023 10:26:47