Anbefalte analyser ved ulike kliniske problemstillinger

Anbefalte analyser - lettere hverdag for allmennlegene

Publisert 17. september 2020 - oppdatert 17. september 2020

Noklus arbeider bl.a. for å minske uhensiktsmessig variasjon i rekvirering av laboratorieundersøkelser i primærhelsetjenesten. Vi har nå utarbeidet flere nye anbefalinger for bruk av analyser ved ulike problemstillinger. Anbefalingene kan lette arbeidshverdagen for allmennlegene.

Noklus' anbefalte analyser kan bidra til:

 • at viktige analyser ikke blir glemt ved en gitt klinisk problemstilling
 • at man unngår overforbruk av laboratorieundersøkelser
 • at de samme analysene blir rekvirert uansett hvor i landet man bor, eller hvilken lege man går til

Hvem har utarbeidet anbefalingene?

En arbeidsgruppe bestående av av spesialister i medisinsk biokjemi og allmennmedisin har utarbeidet anbefalingene som bygger på nasjonale og internasjonale retningslinjer. Anbefalingene er forsøkt tilpasset norske allmennlegers hverdag og arbeidssituasjon, og har vært på ekstern høring til bl.a. Helsedirektoratet, Legeforeningen og de allmennmedisinske forskningsmiljøene i Norge.

Ment som "minimumspakker"

Det er viktig å presisere at Noklus sine anbefalte analyser er «minimumspakker» og ment å være et rasjonelt sted å starte i primærhelsetjenesten. Analysene skal i størst mulig grad være fornuftig å bruke for alle pasienter med den aktuelle problemstillingen. Andre analyser kan alltid legges til ved indikasjon!

Anbefalte analyser ved ulike problemstillinger

Under følger en oversikt over ulike problemstillinger der Noklus har kommet med anbefalinger til analyser.

 • Diabetes årskontroll
 • Hypertensjon
 • Lipoproteinforstyrrelser
 • Hjertesvikt
 • Kronisk nyresykdom
 • Stoffskifte/Thyroidea
 • Ung, trett og slapp
 • Overvekt
 • Demens/kognitiv svikt
 • Osteoporose
 • Menstruasjonsforstyrrelser/klimakterium
 • Koagulasjon (blødning, trombose)
 • Medikamentoppfølging

Oversikten finner du her - "Ressursbank for leger og annet helsepersonell".

Sist oppdatert: 17.09.2020 15:25:34