Evaluering av tester for påvisning av Strep A

Resultater fra SKUP-utprøvinger i anerkjent tidsskrift

Publisert 8. oktober 2020 - oppdatert 8. oktober 2020

SKUP har foretatt utprøvinger av to hurtigtester for påvisning av Strep A, utført på legekontor under reelle forhold. Resultatene av utprøvingene er publisert i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.

Viktig med hurtigtester av god kvalitet

Halsbetennelse med streptokokker er en betennelse i hals og svelg forårsaket av en type bakterier som betegnes gruppe A betahemolytiske streptokokker (GAS). Norske retningslinjer anbefaler bruk av hurtigtest for påvisning av GAS hos pasienter som har to eller flere symptomer på halsbetennelse. Det finnes en rekke ulike hurtigtester på markedet og sensitivitet og spesifisitet varier. Det er viktig å bruke hurtigtester med god kvalitet for å unngå unødvendig bruk av antibiotika.

SKUP (Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasient næranalysering) har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. Dette gjøres ved å organisere SKUP-utprøvinger.  SKUP ledes av en skandinavisk styringsgruppe og sekretariatet er lokalisert ved Noklus i Bergen. Hensikten med studien var å presentere to utprøvinger fra SKUP som har evaluert sensitivitet, spesifisitet og brukervennlighet for to hurtigtester for påvisning av GAS. Dette er de første utprøvingene fra SKUP som er utført under reelle forhold av tiltenkt bruker.

Metode

Utprøvingene ble utført på legekontor under reelle forhold. Det ble tatt halsprøver av pasienter som kom til legekontor med symptomer på halsbetennelse. Prøvene ble analysert på to hurtigtester (QuickVue Dipstick Strep A test og DIAQUICK Strep A Blue Dipstick) og resultatene ble sammenlignet med resultat av analyse av prøvene utført ved et mikrobiologisk laboratorium. Diagnostisk sensitivitet er andel positive resultater med hurtigtest sammenlignet med positive resultater fra mikrobiologisk laboratorium. Diagnostisk spesifisitet er andel negative resultater med hurtigtest sammenlignet med negative resultater fra mikrobiologisk laboratorium. SKUPs kvalitetsmål for diagnostisk sensitivitet var >80 %, og kvalitetsmålet for diagnostisk spesifisitet var >95 %. Brukervennlighet ble evaluert ved bruk av et spørreskjema.

Resultater fra studien

Det ble funnet at diagnostisk sensitivitet var 92 % og 72 % og diagnostisk spesifisitet var 86 % og
98 % for henholdsvis QuickVue Dipstick Strep A Test and DIAQUICK Strep A Blue Dipstick. DIAQUICK Strep A Blue Dipstick tilfredsstilte ikke SKUPs kvalitetsmål for sensitivitet, og QuickVue Dipstick Strep A test tilfredsstilte ikke SKUPs kvalitetsmål for spesifisitet. SKUP sine kvalitetskrav for brukervennlighet ble oppfylt.

Hele artikkelen som er publisert i European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, kan du lese her: https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-020-04034-z

 

Sist oppdatert: 08.10.2020 14:53:40