Resultater fra spirometri-undersøkelse publisert i tidskriftet BMC Family Practice

Hvordan er bruken av spirometri i allmennpraksis?

Publisert 27. november 2020 - oppdatert 27. november 2020

Det ønsket Noklus, i samarbeid med Norsk Forening for Allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols), Lunger i Praksis og Norsk Forening for Lungemedisin, å finne ut. Kasuistikken (undersøkelsen) ble utarbeidet høsten 2019 og sendt ut til allmennleger i Norge. Resultatene er nå publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Family Practice.

Utfordringer med tolkningen

Mange allmennleger tilbyr undersøkelse med spirometri når pasienter kommer med lunge- eller pusteproblemer. Hensikten med kasuistikken var å repetere en vanlig lungemedisinsk problemstilling og gjøre deltageren tryggere på tolkning av spirogrammer. De fleste deltagerne gjenkjente den mest sannsynlige diagnosen, men under halvparten visste hvilke spirometriske parametere de skulle bruke i diagnostikken.

Deltagerne ga gode tilbakemeldinger på kasuistikken og ønsket flere i fremtiden. Konklusjonen er at det er forbedringspotensial med tanke på bruk av spirometri i allmennpraksis. Noklus planlegger å tilby flere undersøkelser i tiden fremover.

Her kan du lese artikkelen i det vitenskapelige tidsskriftet BMC Family Practice «Spirometry in chronic obstructive pulmonary disease in Norwegian general practice».

Her finner du lenke til både denne og tidligere kasuistikker: https://www.noklus.no/helsepersonell-utenfor-sykehus/ressursbank-for-leger-og-annet-helsepersonell/kasuistikker-for-leger/

 

Sist oppdatert: 27.11.2020 12:47:44