Preanalytisk utsendelse

Årets preanalytiske spørreundersøkelse

Publisert 27. november 2020 - oppdatert 27. november 2020

Årlig sender Noklus ut en spørreundersøkelse som omhandler hva som gjøres med laboratorieprøver før og etter selve analyseringen. I år omhandlet undersøkelsen kapillær blodprøvetaking. Vi har sammenlignet årets resultater med resultater fra tilsvarende undersøkelse i 2014. Er rutinene blitt bedre? 

Årets utsendelse ble besvart av over 1700 legekontor, legevakt, sykehjem, hjemmetjenester og noen andre. Resultatene viser at mye er blitt veldig mye bedre siden første utsendelse om kapillær blodprøvetaking i 2014, men det er stadig rom for forbedringer.  

Spørreundersøkelsen var inndelt i fire hovedbolker:

  1. Pasientidentifisering
  2. Valg av lansetter
  3. Viktige aspekter ved kapillær blodprøvetaking
  4. Rutiner for at kapillære prøvesvar blir koblet til rett pasient

Under følger en oppsummering av årets funn sammenlignet med funnene i 2014.

 

Pasientidentifisering

I 2014 oppga legekontorgruppen og sykehjem/hjemmetjeneste-gruppen at når pasientene er kjente, spør de (ofte/alltid) ikke om noen form for identifikasjon i hhv 80 % og 53 % av tilfellene. Tilsvarende tall i høst er hhv 12 % og 3 %.

For ukjente pasienter oppga legekontorgruppen og sykehjem/hjemmetjeneste-gruppen i 2014 at de ofte eller alltid, hhv 28 % og 16 %, spør etter navn og fødselsnummer (11 siffer). I høst er tilsvarende tall hhv 55 % og 43 % som alltid gjør dette.

Dette er en gledelig forbedring, men det er fortsatt litt vei til 100 %.

 
Klikk på bildet for å få plakaten i utskriftvennlig versjon.  

 

   
Valg av lansetter

Over 75 % velger lansett ut fra pasient og analyse. På sykehjem og i hjemmetjenesten er det ikke anbefalt at personalet bruker pasient/beboers stikkeutstyr (stikkepenn beregnet på egenmåling). Hele 24 % oppgir at de vanligvis bruker dette.

Ved valg av lansett anbefaler Noklus

Målet er å lage et stikk som gir tilstrekkelig blødning uten å gjøre skade

  • Velg lansett som sikrer god blødning ved prøvetaking av voksne, til måling av PT-INR og hvis hemoglobin må tas kapillært
  • Velg lansett med liten stikkedybde til glukosemåling og ved prøvetaking av barn
  • For ikke å skade beinvevet er maksimal stikkedybde i finger på barn under 20 kg, 1,5 mm
  • Benytt hælpunksjon på barn under 5 kg. Anbefalt stikkedybde i hæl er 0,85 – 2,0 mm
  • Det skal ikke være mulig å stikke flere ganger med samme lansett. Etter bruk skal nålen ligge beskyttet uten mulighet for reaktivering
  • Se Noklus-prosedyren; kapillær blodprøvetaking for ytterligere opplysninger om lansetter og stikksted
 
Viktige aspekter for kapillær blodprøvetaking og rutiner for at kapillære prøvesvar blir koblet til rett pasient

Noklus anbefaler hanskebruk ved kapillær blodprøvetaking. De som svarer at de «alltid» bruker hansker ved kapillær prøvetaking, har tredoblet seg fra 2014, men det er fortsatt ca 70 % som oppgir at de ikke bruker hansker ved slik prøvetaking.

Det er anbefalt å desinfisere stikkstedet, og la det lufttørke i minst 30 sekunder. Deretter skal man stikke ytterst på siden av lang- eller ringfinger (helst finger uten stram ring). Cirka 70 % av sykehjem/hjemmetjeneste-gruppen oppgir at de alltid stikker på siden av fingeren, mens 85 % av legekontor gjør det.

For begge gruppene er det nå større bevissthet på å tørke vekk første bloddråpe med mindre prosedyren sier noe annet.

 

              Klikk bildet for å få plakaten i utskriftvennlig versjon.


Klikk på bildet for å få plakaten i utskriftvennlig versjon.

I årets undersøkelse er det flere enn tidligere som oppgir at de legger inn pasient-ID i instrumenter som har mulighet for dette.

Det er spesielt gledelig at kapillær prøvetaking inngår i større grad i opplæringsplaner i for begge gruppene i 2020.

 

Nysgjerrig på dine resultater? Les rapporten på "Min side"

Deltakere i Noklus kan lese tilbakemelding på egne svar ved å logge inn på "Min side" og åpne Arkiv. Deltakere som ikke besvarte undersøkelsen får en anonym tilbakemeldingsrapport der de kan lese hvilke anbefalinger som er gitt. 

Sist oppdatert: 27.11.2020 12:00:29