Blodprøver og tvang, reprise

Hva gjør du om pasienten nekter å ta blodprøve?

Publisert 9. juli 2020 - oppdatert 9. juli 2020

I løpet av sommeren publiserer vi repriser fra spalten "Fra laben" som ble publisert i det tidligere fagbladet Helsesekretæren. I første artikkel er temaet blodprøvetaking og tvang, og her får dere blant annet tips om hvordan dere kan trygge et barn som er redd for blodprøvetaking.   

Når du plutselig er i en situasjon der pasienten motsetter seg prøvetaking, får du gjerne ikke tid til å reflektere så mye over situasjonen. Derfor mener artikkelforfatter Randi Rekkebo at det er viktig at helsesekretærer har satt seg inn i pasienters rettigheter, og bruker litt tid på å finne ut hva som blir den beste løsningen i den aktuelle situasjonen.

I tillegg til å ta opp hva lovverket sier om plassering av ansvar og bruk av tvang, sier artikkelen også noe om hensyn som bør tas ved blodprøvetaking av barn. Du får tips til hvordan barn kan forberedes på prøvetakingen og hvordan man ved hjelp av et stoppskilt kan la barnet føle at det får ta kontroll over prøvetakingssituasjonen. 

Artikkelen er skrevet av Randi Rekkebo, som er bioingeniør og laboratoriekonsulent i Noklus. Les hele artikkelen i Helsesekretæren nr. 5-2019: "Blodprøvetaking og tvang" 

Sist oppdatert: 09.07.2020 12:11:45