Avvikshåndtering, reprise

Avvikshåndtering - for pasientens skyld

Publisert 14. juli 2020 - oppdatert 20. august 2020

Vi fortsetter med repriser fra spalten "Fra laben" fra det tidligere fagbladet "Helsesekretæren". Artikkelen vi har funnet fram handler om håndtering av avvik på arbeidsplassen. Vi streber etter god kvalitet og sikkerhet i det vi gjør, for pasientens del, og avvikshåndtering er en del av dette. Er du kjent med systemet for rapportering av avvik på din arbeidsplass?

"En god meldekultur innebærer holdninger, vaner, ferdigheter og ikke minst kunnskap om hva som skal meldes", skriver laboratoriekonsulent Malin Nystad i spalten "Fra laben".  

I denne artikkelen fra "Helsesekretæren" kan du lese mer om hva et avvik er, og hvorfor det er viktig å både melde og følge opp avvikene. Å skape en kultur der det er takhøyde nok til å spørre om hjelp, gi hverandre tilbakemeldinger og oppfordre til å melde avvik, er en viktig del av kvalitetsforbedringen. 

Deltakere i Noklus har tilgang til ulike verktøy på "Min side", f.eks. prosedyrer, e-læringskurs og sjekklister. Disse verktøyene er en hjelp til å drive laboratoriepraksis i henhold til lover og forskrifter, og ved å bruke dem aktivt kan det bidra til å forhindre at avvik skjer. 

Denne ukens sommerreprise er hentet fra spalten "Fra laben", fra det tidligere fagbladet Helsesekretæren. Du kan lese artikkelen her: Helsesekretæren 6-2019, "Avvikshåndtering"

Sist oppdatert: 20.08.2020 15:34:22