E-læringskurs: Glukosemåling i sykehjem

Nytt e-læringskurs: Glukosemåling i sykehjem!

Publisert 11. mars 2022 - oppdatert 11. mars 2022

Foto: Noklus/Shutterstock

Kunnskap om glukosemåling er viktig, da nærmere én av fem sykehjemspasienter har diabetes. Jobber du i sykehjem kan du nå tilegne deg denne kompetansen ved å ta vårt nyeste e-læringskurs.

Ansatte på legekontor og hjemmetjeneste har allerede tilbud om glukosekurs tilpasset sin virksomhet.

Nødvendig kunnskap både i rutinen og akutte situasjoner

Pasienter som behandles med insulin eller tabletter som kan gi lavt blodsukker, må følges opp med regelmessige blodsukkermålinger. Hvor ofte og hvilke verdier som krever tiltak er noe av det du får lære mer om i kurset. Du vil også få innblikk i hvordan glukosemåling spiller en viktig rolle ved endret eller akutt tilstand hos pasienter med diabetes.

Din kompetanse er viktig for pasientsikkerheten

Glukosemåling kan virke enkelt, men krever som andre analyserer kompetanse om utstyr, utførelse og vurdering av prøvesvar. Gjennom kurset vil du oppdage at glukosemåling har flere feilkilder som må unngås for at prøvesvaret skal blir riktig.

Spennende pasienthistorier

Kurset byr også på spennende læring gjennom pasienthistorier og problemstillinger. Du får møte pasienter som av ulike grunner må følges opp med blodsukkermåling – noen regelmessig, andre ved endret eller akutt tilstand.

Som alle våre andre e-læringskurs, avsluttes også dette kurset med en kursprøve. Bestått prøve belønnes med kursbevis. 

Ønsker du en liten smakebit?

Her får du en kort introduksjon til kurset Glukosemåling i sykehjem.


Du finner dette og andre e-læringskurs ved å logge inn på "Min side".

Alle virksomheter som deltar i Noklus har fått tildelt brukernavn og passord for innlogging på "Min side". Spør din kollega som har hovedansvaret for laboratoriearbeid i din virksomhet.

Les mer om våre e-læringskurs.

Sist oppdatert: 11.03.2022 12:01:14