Diabetesregisteret, elektronisk spørreskjema

Elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes

Publisert 23. mars 2022 - oppdatert 23. mars 2022

Foto: Noklus

Norsk diabetesregister for voksne sender i disse dager ut en elektronisk spørreundersøkelse til personer med diabetes. Undersøkelsen omhandler spørsmål om diabetes, og hvordan det har vært å leve med diabetes under pandemien.

Undersøkelsen sendes til alle med diabetes type 2 som er registrert i Norsk diabetesregister for voksne. Spørreskjemaet sendes via Helsenorge. 

Ett av målene for undersøkelsen er å få mer informasjon om hvordan det har vært å leve med diabetes under koronapandemien. 

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som skal bidra til å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret danner også et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.

Registeret er blitt reservasjonsbasert, og er i stadig fremvekst. Det er nå data på nærmere 100 000 personer med diabetes i registeret.

Her kan du lese mer om Norsk diabetesregister for voksne

Sist oppdatert: 23.03.2022 10:35:53