Månedens tema, mai 2022

Månedens tema, mai: "Felles forståelse"

Publisert 1. mai 2022 - oppdatert 1. mai 2022

Pasientveiledninger er nyttige for å overbringe informasjon til pasienter som skal ta prøver selv, eller dersom det må gjøres forberedelser før en undersøkelse. Å formidle denne informasjonen korrekt til personer som behersker andre språk bedre enn norsk, kan være utfordrende. Derfor har Noklus oversatt sine pasientveiledninger til flere språk. 

Hvilke pasientveiledninger finnes? 
  • Veiledning i urinprøvetaking (norsk, samisk, engelsk, arabisk, polsk, somali, tigrinja)
  • Veiledning for glukosebelastning (norsk, engelsk, arabisk, polsk, somali, tigrinja)
  • Veiledning i avføringsprøvetaking (norsk, engelsk, arabisk, polsk, somali, tigrinja)
  • Veiledning i urinprøvetaking til klamydiaundersøkelse (norsk, engelsk)
  • Pasientinformasjon - Årskontroll ved diabetes (norsk, engelsk, arabisk, tamilsk, tyrkisk, urdu, vietnamesisk)
Hvor finnes pasientveiledningene? 

Pasientveiledningene er tilgjengelige for deltakere i Noklus, og de finnes på "Min side" under Laboratorieprosedyrer. Klikk på Se alle prosedyrer og deretter Pasientveiledninger

Sett gjerne aktuelle pasientveiledninger som favoritt, da finner du dem lettere neste gang!

Informere dine kolleger om pasientveiledningene

Heng gjerne opp plakaten for "Månedens tema", slik at alle ved din arbeidsplass får kjennskap til at pasientveiledningene finnes på ulike språk. 

Klikk her for å skrive ut plakaten

Sist oppdatert: 01.05.2022 00:02:20