Repetisjon av celleprøvetaking fra livmorhals

Kort oppfriskningskurs i celleprøvetaking fra livmorhals

Linda Ophaug, 7. september 2021 - oppdatert, 7. september 2021

Illustrasjonsfoto: Noklus/Colourbox

Den årlige #sjekkdeg-kampanjen er i gang, og kvinner mellom 25 og 69 år oppfordres til å delta i screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Hvert år blir imidlertid 13 000 slike screeningprøver registrert som uegnede, her i Norge. Derfor har Noklus, i samarbeid med Livmorhalsprogrammet ved Kreftregisteret, utarbeidet et kort oppfriskningskurs. Lenke til kurset finner du nederst i saken.

Målet er å oppdage celleforandringer og forstadier til kreft

Målet med den årlige #sjekkdeg-kampanjen er å bevisstgjøre kvinner om viktigheten av å la seg teste, slik at celleforandringer og forstadier til kreft kan fanges opp. Utfordringen er at selv om mange lar seg teste, blir over 13 000 screeningprøver registrert som uegnede. Dette skyldes i hovedsak preanalytiske feil - feil utfylte skjema, for lite celler i prøven eller forurensinger. Ved uegnet prøve skal pasienten kalles inn på nytt, noe som medfører ekstra arbeid både for prøvetaker og laboratoriene, i tillegg til å være en ekstra belastning for kvinnene. 

Det er viktig at prøvetaker følger riktig prosedyre

Sykehuslaboratoriene i Norge benytter to ulike væskebaserte metoder for analyse av livmorhalsprøvene. Disse har forskjellig prosedyre for prøvetakning. Det er derfor viktig at prøvetaker følger anvisningen for den respektive metoden.

Kort oppfriskningskurs i celleprøvetaking fra livmorhals

Noklus har, i samarbeid med Livmorhalsprogrammet, utarbeidet et kort oppfriskningskurs i celleprøvetaking fra livmorhals for allmennleger. Kurset gir en rask repetisjon på hvordan man kan ta en representativ prøve fra livmorhalsen for HPV-testing og eventuelt cytologisk vurdering i mikroskop.

Fakta om kurset

Dette gratiskurset har allmennleger som målgruppe. Kurset tar kun noen få minutter å gjennomføre, og du får faglige tilbakemeldinger underveis. Lykke til!

Oppfriskningskurs i prøvetaking til livmorhalskreftscreening

Sist oppdatert: 07.09.2021 14.13.43