Nytt e-læringskurs om glukosemåling på legekontor!

Nytt e-læringskurs om glukosemåling på legekontor!

Publisert 30. september 2021 - oppdatert 30. september 2021

Illustrasjonsbilde: Noklus/Colourbox

Glukosemåling er et nyttig verktøy ved diagnostikk og behandling av diabetes, og kan være livreddende i akutte situasjoner. Nå lanserer vi et helt nytt e-læringskurs for alle som utfører glukosemåling på legekontor. Kurset har en varighet på cirka 40 minutter. Når kursprøven er bestått, vil du motta kursbevis.

Din kompetanse er viktig for pasientsikkerheten

Glukosemåling kan kanskje virke enkelt, men kompetanse om alt fra utstyr og utførelse, til tolkning og oppfølging av prøvesvar er sentralt for å sikre pasienten riktig oppfølging. Visste du for eksempel at blodcellene bruker glukose som energi, og at glukosekonsentrasjonen blir falsk for lav dersom prøverøret blir stående ubehandlet for lenge? Dette er en av flere feilkilder som kurset belyser.

Svangerskapsdiabetes

Måling av glukose på gravide som får belastning, er kanskje det første du tenker på i forbindelse med glukose. Du vil ikke bli skuffet! Selvsagt er svangerskapsdiabetes viet stor oppmerksomhet! Ekstra spennende er det at Helsedirektoratet nylig har åpnet for at pasientnære glukoseinstrumenter kan brukes til diagnostikk. Hvilke instrumenter som anbefales og hvordan dette utføres i praksis, er noe av det du kan se frem til å lære mer om.

Spennende pasienthistorier

Kurset byr også på spennende læring gjennom pasienthistorier og problemstillinger fra hverdagen på et legekontor. Her treffer du pasienter som enten får stilt diagnose, trenger oppfølging for sin diabetes eller oppsøker legekontoret på grunn av akutt sykdom eller forverring.

Nysgjerrig på hva dette er for noe? Her finner du en liten teaser:

 

Selve kurset finner du som deltaker på "Min side".

Her kan du lese mer om Glukose: Diagnostikk av diabetes

Sist oppdatert: 30.09.2021 13.49.47