Vellykket fagmøte for medisinsk biokjemiske laboratorier

Vellykket fagmøte for medisinsk biokjemiske laboratorier

Publisert 7. oktober 2021 - oppdatert 7. oktober 2021

Dagen etter fagmøtet på Solstrand i mars 2020, stengte Norge ned. Ventetiden ble lang, men gleden var stor da vi endelig kunne møtes igjen til årets fagmøte på Grand Hotel Terminus i Bergen 27.-29. september. Det ble faglige foredrag, workshop, gruppearbeid og sosialt samvær for de drøyt 100 påmeldte fra medisinsk biokjemiske laboratorier. 

Årlig fagmøte

Noklus arrangerer årlig et fagmøte for medisinsk biokjemiske laboratorier. Hensikten er å samle bioingeniører og leger fra dette miljøet til faglig påfyll og nettverksbygging. Møtet avvikles vanligvis på vårparten, men Noklus valgte å utsette årets møte til høsten grunnet pandemien som herjet landet vårt. Etter 561 dager i mørke åpnet samfunnet opp igjen, og vi kunne endelig ønske velkommen til fagmøte 2021.

Professor Elvar Theodorsson

Professor Elvar Theodorsson

Smakebiter fra programmet

Fagmøtet varte i tre dager, der første halvannen dag omfattet en workshop der tema var «Verifisering av nye metoder – fra teori til praksis», en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid.

Professor Elvar Theodorsson fra Linköping i Sverige (bildet) hadde hovedansvar for den teoretiske delen, mens de 60 deltakerne fikk diskutert praktisk gjennomføring i løpet av gruppearbeidet.

Hovedmøtet, som fortsatte neste halvannen dag, hadde mange spennende og relevante foredrag. Overlege Aasne Karine Aarsand i Noklus holdt blant annet innlegg om «EFLM databasen om biologisk variasjon». Andre tema var «Diagnostikk av kolorektal cancer», «Korona pandemien», «Glukose» og «Kunstig intelligens». I tillegg var det gruppearbeid om "Intern kvalitetskontroll".

Gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne

Leder for seksjonen Sykehus- og private laboratorier i Noklus (SPL) Gunn Berit Berge Kristensen og kvalitetskoordinator Anne Elisabeth Solsvik (SPL) er lettet over at fagmøtet lot seg gjennomføre også i 2021, og veldig fornøyde med de mange gode tilbakemeldingene de fikk underveis og i etterkant av møtet. 

Gunn Berit Berge Kristensen og Anne Elisabeth Solsvik, Noklus.

Gunn Berit Berge Kristensen og Anne Elisabeth Solsvik, Noklus.

"Det er godt å ta med seg før vi setter i gang med planleggingen av neste års fagmøte", sier Gunn Berit Berge Kristensen. "Det går faktisk av stabelen allerede om et halvt år, på Scandic Nidelven i Trondheim 16.-17. mars 2022. Vi gleder oss til å ønske velkommen til det", sier Gunn.

Sist oppdatert: 07.10.2021 08.38.01