Ny SKUP-rapport: qLabs ElectroMeter Q-3 Plus Owren

Ny SKUP-rapport: qLabs ElectroMeter Q-3 Plus Owren

Publisert 31. mai 2021 - oppdatert 25. september 2023

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) har publisert en ny rapport; SKUP/2021/123. Rapporten er fra utprøving av qLabs ElectroMeter Q-3 Plus Owren (dry) som måler INR med en modifisert Owren metode.

Utprøvingen ble gjennomført av helsepersonell ved fire legekontor i Sverige. De analyserte ferske kapillærprøver fra pasienter på warfarinbehandling, og resultatene ble sammenlignet med en veldokumentert sykehusmetode. Rapporten gir en nøytral vurdering av analysekvaliteten og brukervennligheten til systemet ved bruk under reelle forhold i primærhelsetjenesten.

Rapporten kan du lese på SKUPs hjemmeside: qLabs Q-3 Plus PT(INR) Owren (dry)

Her finner du et kort sammendrag fra utprøvingen.

Sist oppdatert: 25.09.2023 14:21:04