Månedens tema, mai 2021

Månedens tema, mai: "Trygg svaroverføring"

Publisert 1. mai 2021 - oppdatert 1. mai 2021

En analyseprosesess kan deles i tre faser; preanalyse, analyse og postanalyse. Denne månedens temaplakat setter fokus på den postanalytiske fasen, og budskapet handler om trygg overføring av prøvesvar.  

Det er ikke slik at når vi er ferdig å analysere en prøve, så er jobben gjort og vi kan senke skuldrene. Etter analyse må vi sørge for at analyseresultatet blir rapportert korrekt og at svaret kommer inn i rett pasientjournal. 

Noen legekontor har allerede elektronisk overføring av analysesvar fra analyseinstrumentene til pasientjournal, og flere vil nok følge på etter hvert som teknologien utvikler seg på dette området. 

Når man ikke har elektroniske overføringer, må man sørge for å ha gode rutiner for å sikre at rett analysesvar blir overført til rett pasientjournal. 

Har dere reflektert over egne rutiner for svaroverføring?
Hvilke rutiner har dere for å redusere risiko for at det blir feil? 

Gjør månedens tema til månedens snakkis! Diskuter med kolleger hvordan dere kan bli bedre på dette området!

Klikk her for å skrive ut plakaten

 

 

Sist oppdatert: 01.05.2021 00:01:21