En rolig pensjonisttilværelse for vår styreleder? Neppe.

En rolig pensjonisttilværelse for vår styreleder? Neppe.

Linda Ophaug, 5. juli 2021 - oppdatert, 5. juli 2021

Generalsekretær i Den norske legeforening og styreleder i Noklus, Geir Riise, har nå låst døren til det ordinære arbeidslivet for siste gang. Men han girer ikke så mye ned av den grunn. Han gleder seg aller mest til å tilbringe mer tid sammen med familien og til å lese flere bøker. Men i tillegg skal han ivareta et styreverv eller to, eller flere,  ja, og så skal han jobbe litt som lege, da.

Bakgrunn

Geir Riise har vært styreleder i Noklus siden 2009. Han er født og oppvokst i Brumunddal og var ferdig utdannet som lege ved Universitetet i Tromsø i 1984. Han har jobbet som allmennlege, kommuneoverlege, sykehuslege, lege i bedriftshelsetjenesten og har en master i helseadministrasjon. Mye av hans virke før han ble ansatt som generalsekretær i Legeforeningen i 2009, er fra arbeidsmedisin. Han har vært sjeflege i Statoilkonsernet, samt  vært medisinsk fagsjef og avdelingsdirektør i NHO. Han var med på å starte opp Hjelp24, som senere ble Stamina og i dag Avonova, og har også vært HMS-direktør i Postenkonsernet. Og nå sist generalsekretær i Legeforeningen i noe over tolv år. Han har alltid vært politisk og frivillig engasjert.

Noklus-ånden og Geir Riise som "Noklusianer"

Vi får vår styreleder gjennom de tolv siste årene i tale i hans siste uke i Den norske legeforening. Generalsekretærtittelen har han allerede overlatt til sin etterfølger, og nå jobber han mest med å rydde ut av kontoret og ta farvel med ansatte. Midt i intervjuet stikker en kollega innom for å vise frem sin lille valp, og den lille ordvekslingen som følger avslører en god, humørfylt og uformell tone gode kolleger imellom. Avbrytelsen sporer Geir an til noe av det han ser på som det aller viktigste, nemlig møter med enkeltpersoner. Og dem har det vært mange av i Noklus. «Da jeg begynte som leder for styret i Noklus i 2009, og etter hvert fikk gleden av å treffe de ansatte og føle på stemningen i organisasjonen, slo det meg at her hersket det en helt spesiell «ånd» - noe jeg siden har kalt «Noklus-ånden». Det tok ikke lang tid før jeg selv definerte meg som en "Noklusianer"» sier Geir med et smil. «Jeg registrerte hvordan de ansatte ble løftet frem, og hvordan alle fungerte som et lag. Hver enkelt dyktig alene, og dyktig sammen som et lag."

Geir i kjent stil på en av landskonferansene våre

"Jeg har hatt spesielt glede av å delta på landskonferansene til Noklus, og se hvordan Noklus bruker egne ressurser. I løpet av en 3-4 års-periode holder de fleste ansatte innlegg på landskonferanser og vintermøter og presenterer egne prosjekter. På den måten løfter man frem alt det gode arbeidet som gjøres i organisasjonen. Dette og den årlige prisutdelingen av hederspris og vandrepokal, er forbilledlig etter mitt syn», sier Riise.

På bildet over ser vi Geir åpne en av de mange landskonferansene han har deltatt på. Her ønsker han velkommen til landskonferansen i 2019, og snakker om hvordan Noklus har utmerket seg ved å gå sine egne veier. På illustrasjonen bak ser vi bilde av Frank Sinatra og tittelen på hans mest kjente sang, klassikeren "My way".

Noklus som merkevare er styrket

Arbeidet som styreleder i Noklus de siste tolv årene, er noe Geir vil se tilbake på med glede. Foruten representanter fra Legeforeningen, er staten, Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Kommunesektorens organisasjon (KS) representert i styret. Geir omtaler styret i Noklus som et godt arbeidsfellesskap, og trekker frem det gode samarbeidet som har vært med ledelsen i Noklus. «Helt fra starten av som styreleder så jeg hva som bodde i Noklus, og det kan jeg oppsummere med tre ord; entreprenørskap, utvikling og konsolidering. Noklus hviler ikke på årene, men er i stadig utvikling. Og utvikling er den beste måten å sikre gode leveranser på det du allerede gjør» sier Riise. «Samtidig er det utrolig viktig at Noklus er kunnskaps- og forskningsbasert. Vi synser ikke. Og dette er et viktig korrektiv i forhold til enkelte markedsaktører», sier Riise, som mener Noklus er blitt veldig tydelig på sitt samfunnsmessige ansvar. "Her kommer vi ikke utenom Noklus sin innsats under korona-pandemien. Organisasjonen har vist en fantastisk evne til å være rask på ballen, og legge ned innsats der det trengs. Noklus har bidratt sterkt både med utprøvinger av antistoff- og antigen hurtigtester, og utvikling av covid-19 e-læringskurs for leger og annet helsepersonell. Noklus har i dag et veldig sterkt varemerke, som jeg håper vi i styret også har bidratt til å utvikle de siste tolv årene. Viktigst av alt er at vi har så mange høyt kvalifiserte medarbeidere.»

Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

En fantastisk reise med Noklus

«Jeg har fått være med på en utrolig fin reise sammen med Noklus. Med utgangspunkt i «hva som er bra for pasienten» har Noklus grepet tak i grunnlaget for all medisin; Prøvesvaret du kan stole på, slik at man får stilt riktig diagnose og gitt riktig behandling. Noklus sin reise startet jo allerede i 1992, med leder i Noklus, Sverre Sandberg i spissen. Sverres innsats for Noklus er og har vært uvurderlig. 

Det startet med legekontorene som deltakere, og i dag har man nærmest hele verdikjeden med. Som noen viktige milepæler vil jeg trekke frem sykehjems- og hjemmetjenesteprosjektene og fusjonen med Norsk Klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK) i 2017. Jeg var usikker på om vi ville få til fusjonen, men Sverre gjorde en veldig fin jobb med å få dette på plass, sammen med advokater i Legeforeningen. Jeg mener den tradisjonelle delen av Noklus sin virksomhet før fusjonen, har blitt styrket av dette. Det gjelder også for det gamle NKK» sier Geir Riise.

Av satsingsområder i tiden fremover trekker Geir frem mikrobiologi, genetikk, nye måter å utføre kvalitetskontroll på, økt fokus på pre- og postanalytisk kvalitet, styrking av SKUP (Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering), INR egenmåling, rekruttere og beholde god kompetanse og forbedring av EQA-program til sykehusene. "Bare for å nevne noe", sier Geir. "Det er alltid viktig at vi klarer å synliggjøre Noklus sine mange gode aktiviteter. Vi har mye å være stolt av.»

Mer tid til familien

Når Geir nå takker av som styreleder i Noklus, gjør han det med gode minner i sekken og full av forventning til tiden fremover som handler om familien først og fremst. «Jeg gleder meg til å være sammen med min kjære Nina, som jeg til neste år har vært gift med i 40 år, og til å være sammen med mine tre barn, svigerbarn og fem barnebarn, i alderen 2 – 8 ½ år. Det blir travelt det også», sier Geir smilende og legger til, «men på en annen måte». Storfamilien tilbringer mye tid sammen på hytta, på Sjusjøen om vinteren og i Sunnmøre om sommeren. I tillegg til samværet med familien, gleder jeg meg til å få tid til å lese flere bøker. For tiden holder jeg på med to bøker, en av Odd Karsten Tveit, om Midtøsten og en av Vigdis Hjorth. Bøker skal det bli mer av», sier Geir.

Engasjementet lar seg ikke skru av om man blir pensjonist

Litt tid vil han likevel bruke til å dyrke sitt livslange engasjement innen forebyggende helsearbeid. «Dette engasjementet lar seg ikke skru av, så jeg vil bruke litt tid til å ivareta noen styreverv og jobbe litt som rådgivende lege og militærlege", sier Geir, som avslutningsvis benytter anledningen til å ønske Noklus masse lykke til fremover.

Takk for laget, Geir

Når vi andre "Noklusianere" nå takker for laget, ønsker vi å trekke frem Geirs joviale natur, evne til å se enkeltmennesket og til å komme med oppmuntrende og kloke ord fra talerstolen på landskonferansene våre. Leder i Noklus, Sverre Sandberg, ønsker i tillegg å trekke frem følgende om Geir som styreleder: "Geir har vært en styreleder som satte seg grundig inn i sakene som skulle behandles. Han har alltid vært en god støtte og samtalepartner for meg", sier Sverre. Noklus takker Geir for tolv fine år som styreleder i Noklus, og ønsker ham lykke til som litt travel pensjonist. 

Sist oppdatert: 05.07.2021 11.30.15