Månedens tema, november 2020

Månedens tema, november: "Romtemperert urin"

Publisert 1. november 2020 - oppdatert 1. november 2020

Med plakatene "Månedens tema" ønsker Noklus å sette fokus på ett laboratorierelatert tema hver måned, og nå er det lenge siden urinprøven har vært i fokus! 

Urinprøver tas både hjemme og på legekontoret av pasienten selv, og på sykehjemmet ofte ved hjelp av sykepleier eller helsefagarbeider. Å få til en representativ urinprøve kan være utfordrende, og feilkildene kan være mange. 

Kanskje man tenker at når prøven endelig er tatt, så er det bare å dyppe strimmelen så får man ut et korrekt svar? Så enkelt er det selvsagt ikke, det finnes feilkilder både ved oppbevaring og analysering av urinprøven. 

I denne "Månedens tema" - plakat har vi fokusert på en av disse feilkildene; at både for varm og for kald urin kan gi feil prøvesvar. Urinprøven skal nemlig ha romtemperatur før strimmeltest utføres! 

PS! Husk å blande opp urinprøven etter henstand!

Skriv ut "Månedens tema"-plakat og gjør den til "månedens snakkis"! 

Klikk her for å skrive ut plakaten

Sist oppdatert: 01.11.2020 00:01:42