Levering av eksterne kvalitetskontroller fra andre EQA-organisasjoner enn Noklus.

Levering av eksterne kvalitetskontroller fra andre EQA-organisasjoner enn Noklus.

Publisert 19. mars 2020 - oppdatert 19. mars 2020


Denne informasjonen gjelder sykehus- og private laboratorier!

I forbindelse med koronautbruddet kan enkelte prøveutsendelser bli sendt til andre tider enn tidligere annonsert: utsendinger kan bli fremskyndet eller utsatt til senere.

Det er viktig å lese informasjonsskrivet som følger prøvene, både når prøvene skal analyseres og hvilke svarfrister som gjelder.

Hos enkelte organisasjoner vil det være mulig å rapportere etter svarfrist. Logg inn hos den aktuelle organisasjon for nærmere informasjon om dette.

Sist oppdatert: 19.03.2020 13:36:37