Utprøving av hurtigtester for covid-19

Rapport publiseres mandag 29. juni kl. 12.00

Publisert 22. juni 2020 - oppdatert 26. juni 2020

Noklus er i sluttfasen av en utprøving av 17 hurtigtester for covid-19. Hurtigtestene blir evaluert i to grupper: 1) 65 tidligere covid-19 pasienter som ikke hadde vært innlagt på sykehus. 2) 100 blodprøver innhentet før covid-19 pandemien brøt ut. Rapporten blir publisert i slutten av juni.

Utprøvingen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Kristiansand kommune, Vestre Viken HF, Lillebælt sykehus i Danmark og Noklus.

I denne fasen av pandemien tenker man at hurtigtestene kan være nyttige for å bekrefte gjennomgått covid-19 hos personer som ikke ble testet med PCR da de følte seg syke. Da er det viktig at hurtigtestene ikke gir falske positive resultater, dvs. at de må ha svært høy spesifisitet. I tillegg må de være så sensitive som mulig, dvs. at de faktisk påviser antistoffer hos de som har dem.

Rapporten publiseres i sin helhet på Noklus' hjemmeside i slutten av juni.

Sist oppdatert: 26.06.2020 08:20:21