HbA1c, reprise

HbA1c - glykert hemoglobin

Publisert 30. juli 2020 - oppdatert 30. juli 2020

Vi fortsetter sommerens repriser fra spalten "Fra laben" fra det tidligere fagbladet "Helsesekretæren". I dagens artikkel kan du lære mer om HbA1c, markøren som brukes både til diagnostikk og kontroll av diabetes.  

HbA1c ble oppdaget i 1960-årene og dens betydning som en markør for kontroll av blodsukkernivået har gradvis økt internasjonalt med årene. Men hva er egentlig HbA1c, og hvorfor er det slik at tilstander som påvirker erytrocyttenes levetid er en aktuell feilkilde for analysen? Dette og mer får du vite dersom du leser artikkelen til laboratoriekonsulent Bente Nygaard, publisert i Helsesekretæren nr. 2-2019. 

I tillegg kan du lese mer om hvilke krav Helsedirektoratet setter til analysekvaliteten og dokumentasjon av denne, dersom diagnosen diabetes skal stilles på eget instrument.

Dette er en fin og oversiktlig artikkel om en analyse som er i bruk på mange legekontor.

Les hele artikkelen her: Helsesekretæren nr. 2-2019 "HbA1c - Glykert hemoglobin"

Sist oppdatert: 30.07.2020 08:38:38