Noklus får ekstratilskudd til koronatiltak

2,2 millioner til e-læringskurs og utprøving av hurtigtester

Publisert 15. mai 2020 - oppdatert 15. mai 2020

Helsedirektoratet gir Noklus et ekstra tilskudd på 2,2 millioner kroner til arbeid med e-læringskurs med tema prøvetaking og prøvebehandling av laboratorietester for covid-19, og til utprøving av flere hurtigtester for covid-19.

Stort behov for e-læringskurs 

Koronapandemien har ført til at alle fysiske kurs i helsetjenesten er blitt avlyst på grunn av smitterisiko. Opplæringsbehovet for laboratoriediagnostikk av covid-19 er stort, både blant leger og annet helsepersonell. Noklus vil nå supplere sine populære e-læringskurs med kurs innen tema som prøvetaking og prøvebehandling av laboratorietester for covid-19. Kursene vil være spesielt rettet mot sykehjem- og hjemmetjenesteenheter. Noklus er svært glad for det ekstra tilskuddet Helsedirektoratet har gitt til utvikling av slike kurs.

Utprøving av flere hurtigtester for covid-19

Pandemien med covid-19 medfører at helsetjenesten raskt må ta i bruk nye laboratorietester for diagnostikk av SARS-CoV-2, og det er viktig at det foreligger en uavhengig utprøving av testene. Noklus har allerede gjennomført én utprøving av hurtigtester, og dette ekstra tilskuddet gjør oss i stand til å gjennomføre flere utprøvinger. Dette er tester som sannsynligvis også kan nyttiggjøres på sykehjem og i hjemmetjenesten. 

Sist oppdatert: 15.05.2020 14:28:38