Noklus kan ikke godkjenne - men vi anbefaler gjerne
23.august 2022

Vi har sett formuleringen "Noklus-godkjent" brukt i reklame og markedsføring. Denne formuleringen er feil. Noklus er ingen godkjenningsinstans, men vi gir forsknings- og kunnskapsbaserte råd og anbefalinger innen ulike sider ved medisinsk laboratorievirksomhet.

Månedens tema, august: "Lærer vi av våre feil?"
1.august 2022

Kvalitetsforbedring er en evig runddans, der vi alltid kan strekke oss mot å bli bedre. Derfor passer det med en liten reprise av en "Månedens tema" - plakat som handler om nettopp dette. Hvordan følger vi opp feil i praksisen?