"Jeg har fått økt livskvalitet ved å ta ansvar for egen behandling"

"Jeg har fått økt livskvalitet ved å ta ansvar for egen behandling"

Publisert 8. april 2024 - oppdatert 8. april 2024

Det sier en åpenhjertig Anne Svalestad, som deltar på kurs i Stavanger akkurat nå. Anne er 34 år og har brukt Marevan siden hun var 20. Hun forteller om sine erfaringer med kronisk sykdom, og hva opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling har betydd for henne.

Jeg ble diagnostisert med antifosfolipidsyndrom etter å ha hatt tre episoder med dyp venetrombose og én episode med lungeemboli. Livslang behandling med Marevan ble nødvendig for å unngå nye blodpropper. Utallige besøk hos fastlege for kontroll av INR har vært både trasig og tidkrevende, og i de viktige ungdomsårene har jeg følt meg både annerledes og syk. Det å få muligheten til å lære å kontrollere behandlingen selv på Noklus sitt kurs i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling er fantastisk.

Jeg har mer frihet i hverdagen da jeg ikke lengre trenger tilpasse legebesøk for INR-måling inn i min arbeidshverdag. Det gir meg også mer kontroll og trygghet å måle INR ukentlig. Nå har jeg fått kunnskap om hvordan f.eks. mat, drikke, sykdom, reise og livsstil for øvrig påvirker min INR, og jeg kan oppdage endring på min INR tidlig og gjøre justeringer som innebærer mindre tid med potensiell "farlig" INR.

Tilbud i samarbeid med det enkelte helseforetak

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling i samarbeid med det enkelte helseforetak. Det innebærer at kursdeltakerne lærer å måle INR på eget instrument og dosere medisin selv. For å gjøre kursopplæringen kjent for dem som har ønske om å ta ansvar for egen behandling, er det laget en brosjyre. Denne kan legekontorene benytte for å informere aktuelle pasienter. "Opplæring egenkontroll".

Ifølge faglig koordinator for egenkontroll i Noklus, Inger Ravndal, vil pasienter som tar mer ansvar for egen behandling og situasjon, kunne få en større forståelse og kunnskap om egen sykdom.

Det er henvisende lege som vurderer om aktuell pasient oppfyller inklusjonskriteriene og er egnet for egenkontrollopplæring. Pasientgruppen dette er aktuelt for, er de som skal ha livslang behandling med medikamentet warfarin (Marevan ® eller Warfarin Orion ®) for å unngå blodpropp på grunn av kunstig hjerteventil, andre kroniske hjertelidelser eller som langtidsprofylakse etter venøs tromboembolisme (f.eks. lungeemboli eller dyp venetrombose).

Opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling er et tilbud som det er ønskelig å tilby til egnede pasienter i hele Norge, da det er vist at egenkontroll er minst like godt og trygt som oppfølging hos fastlege. I tillegg gir det økt livskvalitet.

Positive effekter ved egenkontroll

Norske studier har vist at egenkontroll gir bedre kvalitet på antikoagulasjonsbehandlingen (mer tid i terapeutisk område), samt bedret livskvalitet for pasientene, enn konvensjonell behandling. Sannsynligvis vil egenkontroll avlaste fastlegene, og i tillegg til at en kan hindre komplikasjoner som blødning og blodpropp, er det studier fra utlandet som viser at det er økonomisk gunstig for samfunnet.

Planlegger tilbud om digital opplæring

Ifølge Inger arbeides det med at opplæringsprogrammet skal utvikles mot mer digitale løsninger, slik at Noklus kan gi kursdeltakerne et mer differensiert, fleksibelt og bærekraftig tilbud. Ved å la flere pasienter få ta i bruk denne form for helseteknologi, vil en større pasientgruppe kunne få oppleve mestring, frihet og kontroll på behandling av sin kroniske sykdom.

Anne har fått en helt annen hverdag med muligheten for å kontrollere behandlingen selv. Hun driver aktivt med hund og hundetrening, som medfører en del reising til konkurranser. I tillegg er hun veldig glad i å gå tur i fjellet. Kontrasten er stor i forhold til tidligere erfaringer.

I 2012 var jeg sykepleierstudent og fikk muligheten til å reise til Spania på en 9 ukers lang praksis. Jeg holdt på å si ifra meg praksisen, da jeg ikke visste hvordan jeg skulle løse situasjonen med INR-måling. Jeg valgte å reise og lot INR-en seile sin egen sjø, og jeg synes det er trist og skremmende å tenke tilbake på! Skulle ønske jeg hadde hatt et apparat for egenmåling den gang.

I tillegg har jeg fått mange feriedager spolert og ødelagt, fordi INR er skyhøy og jeg må innfinne meg på legekontor hver 2. og 3. dag for INR-kontroll.

Men nå stiller saken seg helt annerledes!

Å leve et aktivt liv samtidig som jeg skal håndtere min kroniske sykdom, føles mye lettere og tryggere, takket være kursopplæring i egenkontroll. Jeg har fått en meget stor forbedring i livskvalitet, tusen takk!

Her finner du mer informasjon om tilbudet vårt - Egenkontroll antikoagulasjonsbehandling.

Studier:

Sølvik, U. Ø., Løkkebø, E. S., Kristoffersen, A. H., Kristoffersen, A. H., Brodin, E., Averina, M., . . . Sandberg, S. (2019). Quality of Warfarin Therapy and Quality of Life are Improved by Self-Management for Two Years. Thrombosis and Haemostasis, 19(10), 1632-1641. https://doi.org/10.1055/s-0039-1693703

Sølvik, U.Ø, Løkkebø E.S.,Kristoffersen A.H.,Stavelin A.V., Binder S., Sandberg S.(2015), Self-management of warfarin therapy. Tidsskr Norske legeforening, 135(9),849-53. https://doi.org/10.4045/tidsskr.14.0768

Sist oppdatert: 08.04.2024 13:47:55