SKUP lanserer ny logo og ny hjemmeside!

SKUP lanserer ny logo og ny hjemmeside!

Publisert 13. juni 2023 - oppdatert 13. juni 2023

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering (SKUP) lanserer nå ny logo og en ny og mer brukervennlig hjemmeside. Dette står øverst på agendaen når representanter fra DEKS i Danmark, Equalis i Sverige og Noklus i Norge nå er samlet til SKUP-møte i København. "Det var på tide med fornyelse", sier seksjonsleder for SKUP i Noklus, Christine Morken. "Og vi er veldig fornøyde med resultatet" sier hun med et smil.

SKUP-møte i København

SKUP er et samarbeidsprosjekt mellom DEKS i Danmark, Equalis i Sverige og Noklus i Norge. SKUP ble etablert i 1997, og har siden den gang utført over 130 evalueringer av pasientnært analyseutstyr. SKUP møtes fysisk to ganger i året, og det rulleres på hvilket land som er vertskap for møtet. SKUP-møtet som går av stabelen 12.-13. juni, er lagt til København, og øverst på agendaen står lansering av ny logo og ny hjemmeside for SKUP.

I bildet øverst i saken ser vi fra venstre: Gitte Henriksen (DEKS), Joakim Hekland (Noklus), Sverre Sandberg (Noklus), Christine Morken (Noklus), Dår Kristian Kur (DEKS), Mette Tollånes (Noklus), Gunnar Nordin (Equalis).

Ifølge Christine vil det på den nye hjemmesiden bli enklere å finne frem til rapporter og sammendrag fra evalueringer, i tillegg til at det blir enklere for firma som er interessert i en SKUP-utprøving å finne informasjon om dette. Rapportene med tilhørende sammendrag på engelsk, norsk, svensk og dansk vil, som tidligere, blir publisert åpent på nettsiden www.skup.org dersom analyseutstyret er tilgjengelig på det skandinaviske markedet.

Den nye hjemmesiden er et stort løft for oss i SKUP, og et prosjekt vi har jobbet lenge med. Vi er stolte av sluttproduktet, og håper brukerne av hjemmesiden vil være fornøyde med resultatet. Det viktigste for oss er at det blir enklere for brukerne å finne den informasjonen de ønsker, enten de trenger informasjon om analyseutstyr eller ønsker en SKUP-utprøving.
De som står for snorklippingen ved lansering av SKUPs nye logo og hjemmeside, er koordinatorene i SKUP. Fra venstre: Joakim Hekland (Noklus), Christine Morken (Noklus), Dår Kristian Kur (DEKS).

De som står for snorklippingen ved lansering av SKUPs nye logo og hjemmeside, er koordinatorene i SKUP. Fra venstre: Joakim Hekland (Noklus), Christine Morken (Noklus), Dår Kristian Kur (DEKS).

I illustrasjonen under til venstre ser vi SKUPs nye logo. Under til høyre ser vi logoen plassert over logoene til de tre organisasjonene DEKS, Equalis og Noklus, og vi ser da at fargene i linjen i logoen representerer de tre samarbeidspartnerne.

Hva ligger bak en SKUP-utprøving?

SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analytisk kvalitet og brukervennlighet til analyseutstyret. 

En SKUP-utprøving starter gjerne med at et firma tar kontakt med SKUP for å bestille en utprøving av sitt analyseutstyr. Utprøvingen blir utført i ett av de tre landene i samarbeidsprosjektet: Danmark, Sverige eller Norge.

Analytisk kvalitet og brukervennlighet

I tillegg til at den analytiske kvaliteten til utstyret blir undersøkt, gir også helsepersonellet som har vært med å prøve ut utstyret, tilbakemelding på brukervennligheten gjennom et standardisert spørreskjema utviklet av SKUP. Unikt for SKUP-utprøvingene er at utstyret blir testet ut under reelle forhold av de tiltenkte brukerne av utstyret, som for eksempel helsepersonell ved et legesenter. Utprøvingene bunner ut i en SKUP-rapport, som kan benyttes både av firmaet som bestilte utprøvingen, men også av de som skal gå til innkjøp av nytt utstyr.

I tillegg til at rapportene og sammendragene blir lest av skandinaviske land så ser vi, ut fra statistikk på hjemmesiden, at de også blir brukt av andre land. 

Sist oppdatert: 13.06.2023 14:08:21