Vintermøte 2023

Årets vintermøte arrangeres i Stjørdal

Publisert 14. februar 2023 - oppdatert 14. februar 2023

Noklus sitt vintermøte er en årlig samling for landets laboratorierådgivere, ansatte ved hovedkontoret og ledelsen i Noklus. Kolleger fra hele landet samles for å dele erfaringer, oppdatere seg faglig og gi hverandre råd og inspirasjon til for eksempel arrangering av kurs. 

Årets møte finner sted 15. og 16. februar i Stjørdal, og arrangeres av Noklus Levanger, med hjelp fra gode kolleger ved Trondheims-kontoret. 

Digital kommunikasjon på agendaen

De siste årene har også Noklus blitt mer digitalisert i sin kommunikasjon, både når det gjelder interne møter og i møter med deltakerne våre. Selv om våre laboratorierådgivere aldri vil erstatte kontakten med deltakerne med digital kommunikasjon, ser vi at i flere tilfeller kan digital kommunikasjon være et godt alternativ og et supplement til fysiske undervisninger og møter. 

Derfor ønsker vi stadig å forbedre oss også innenfor denne type kommunikasjon. På agendaen for årets vintermøte står det derfor flere foredrag som skal hjelpe oss å bli bedre på dette, blant annet vil kommunikasjonstrener Loni Bjerkholt-Pedersen holde innlegget "Hvordan lykkes med digital formidling". Og innlegget holdes, passende nok, digitalt! 

Vi presenterer et nytt "Årets tema"

Etter å ha jobbet med temaet "Blod i avføring" de siste årene, går vi nå over til et nytt tema. Det er satt ned en ny arbeidsgruppe for "Årets tema", og denne gruppen skal jobbe med temaet Urin-albumin. Gruppen er tverrfaglig og består av laboratorierådgivere, assisterende seksjonsleder v/seksjon for ekstern kvalitetssikring, seksjonsleder v/Norsk diabetesregister for voksne og legespesialist. 

På vintermøtet vil gruppen presentere hvordan de vil jobbe med temaet, og hva de vil fokusere på de neste to årene. 

Blir hverdagen enklere med egenkontroll INR? 

Noklus tilbyr opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin, noe som innbefatter at kursdeltakerne lærer både å måle INR selv og dosere Marevan. En av dem som har fått denne opplæringen, vil fortelle om sine erfaringer fra kurset, og hvilken betydning det har hatt for hans hverdag å måle sin egen INR og dosere medisinen selv. 

En viktig arena for informasjon, inspirasjon og erfaringsutveksling

Noklus er en desentralisert organisasjon der det skjer mye aktivitet på flere fronter. Derfor er våre to årlige fellesmøter en viktig arena for å informere hverandre om hva som skjer i ulike deler av organisasjonen, samt gi hverandre tips og inspirasjon til arrangering av kurs og møter for deltakerne våre.  

Vi gleder oss til å samles for faglig påfyll og inspirasjon i Stjørdal! 

Sist oppdatert: 14.02.2023 06:00:45