Faktorer assosiert med dårlig glykemisk kontroll - et pågående prosjekt

Faktorer som er assosiert med dårlig glykemisk kontroll hos voksne med type 1-diabetes: En registerbasert analyse av 7600 personer med type 1 diabetes i Norge

Dårlig glykemisk kontroll med HbA1c ≥9 % (≥ 75 mmol/mol) er assosiert med økt forekomst av senkomplikasjoner. Norsk diabetesregister for voksne (NDV) har publisert resultater som viste at 22 % av personer med type 1-diabetes hadde HbA1c ≥9 % (≥ 75 mmol/mol) i 2012.

I denne studien vil diabetesregisterdata fra omlag 7600 voksne med type 1-diabetes fra 34 poliklinikker i Norge bli brukt til å undersøke hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for å ha dårlig glykemisk kontroll. Vi vil benytte variabler registrert i NDV som HbA1c, alder, kjønn, insulinbehandling, egenkontroll av blodsukker, forekomst av hypoglykemi og ketoacidose, kroppsmasseindeks, røykevaner, fysisk aktivitet. I tillegg hentes utvalgte variabler som utdanningsnivå, fødeland og sivilstatus fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kun personer som har samtykket til at data kan lagres i NDV, og brukes til forskning, er inkludert i studien.

Om denne studien

Dårlig glykemisk kontroll med HbA1c ≥9 % (≥ 75 mmol/mol) er assosiert med økt forekomst av senkomplikasjoner. Norsk diabetesregister for voksne (NDV) har publisert resultater som viste at 22 % av personer med type 1-diabetes hadde HbA1c ≥9 % (≥ 75 mmol/mol) i 2012.

I denne studien vil diabetesregisterdata fra omlag 7600 voksne med type 1-diabetes fra 34 poliklinikker i Norge bli brukt til å undersøke hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for å ha dårlig glykemisk kontroll. Vi vil benytte variabler registrert i NDV som HbA1c, alder, kjønn, insulinbehandling, egenkontroll av blodsukker, forekomst av hypoglykemi og ketoacidose, kroppsmasseindeks, røykevaner, fysisk aktivitet. I tillegg hentes utvalgte variabler som utdanningsnivå, fødeland og sivilstatus fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kun personer som har samtykket til at data kan lagres i NDV, og brukes til forskning, er inkludert i studien.

Prosjektets hovedmål

Å undersøke hvilke faktorer påvirker sannsynligheten for å ha dårlig glykemisk kontroll. Bedre forståelse og kunnskap om dette vil kunne bidra til en bedre og mer individualisert oppfølging av personer med type 1- diabetes og mindre komplikasjoner på sikt.

Deltakende poliklinikker

Hamar sykehus, Haraldsplass, Odda sykehus, Lofoten sykehus, Narvik sykehus, Tynset sykehus, Kirkenessykehus, Sandnessjøen sykehus, Voss sykehus, Elverum sykehus, Hammerfest sykehus, Mosjøen sykehus, Førde sjukehus, Stokmarknes sykehus, Harstad sykehus, AHUS, Mo i Rana sykehus, Stord sykehus, Diakonhjemmet, Oslo, Kongsvinger sykehus, Lillehammer sykehus, Nordfjord sykehus, Tonsberg sykehus, Gjøvik sykehus, Haugesund sykehus, Bodø sykehus, Kristiansand sykehus, Arendal sykehus, Tromsø universitetssykehus, Fredrikstad sykehus, Haukeland sykehus, Norsk diabetikersenter, Oslo, Stavanger universitetssjukehus, Klinikk Harriet Selle.

Kobling til andre registre

Dataene er blitt koblet mot SSB i 2016.

Forskergruppe

  • Sverre Sandberg, Professor, Noklus/UiB
  • Geir Thue, Professor, Noklus/UiB
  • John G. Cooper, Overlege/Medisinsk avsvarlig, Noklus
  • Siri Carlsen, Seksjonsoverlege, Stavanger Universitetssjukehus
  • Svein Skeie, Forskningsdirektør, Stavanger Universitetssjukehus
  • Åsne Bakke, Overlege, Stavanger Universitetssjukehus
  • Ingvild Dalen, Biostatistiker, Stavanger Universitetssjukehus
  • Karianne F. Løvaas, Seksjonsleder, Noklus

Finansiering

Utdannelsesstipend fra NovoNordisk AS

REK godkjenning

Sak 2015/20149

Publikasjoner

Vitenskaplig artikkel:

Cooper JG, Bakke Å, Dalen I, Carlsen s, Skeie S, Løvaas KF, Sandberg S. Thue G. Factors associated with poor glycaemic control in adults with type 1 diabetes: a registry-based analysis including 7601 individuals from 34centers in Norway. Article submitted to Diabeteic Medicine.

Abstract:
Cooper JG, Bakke Å, Dalen I, Carlsen S, Skeie S, Løvaas KF, Sandberg S, Thue G. Factors associated with poor glycaemic control in adults with type 1 diabetes in Norway. Oral Presentation. The 53rd European Association for the Study of Diabetes (EASD), Lisbon, Portugal, September 2017.